Menu

Siločáry duše dítěte

Siločáry duše dítěte jsou rozvíjením pohledů na vedení dětského folklorního souboru ve 21. století. Hlavním smyslem je vytvořit prostor ke společnému setkávání vedoucích dětských folklorních souborů a přispět k široké vzájemné výměně nejlepších osobních praktických zkušeností jednotlivých vedoucích s vedením dětských folklorních souborů.

Bližší informace: facebook

"Způsob setkávání vidím především v osobním kontaktu. Proto se budu se svými spolupracovníky snažit organizovat po České republice setkávání vedoucích dětských folklorních souborů v rámci symposií Siločáry duše dítěte. Pro jednotlivá symposia oslovíme vždy několik zkušených vedoucích, aby se ujali role přednášejících. Ve svých příspěvcích ostatní seznámí s metodami práce, které se jim při vedením dětí k lidové kultuře nejvíce osvědčily. Nadto věříme, že se během jednotlivých příspěvků rozhoří mezi účastníky symposia diskuse, která dále obohatí výměnu impulsů, rad a zkušeností." Vlastimil Ondra, autor projektu: "Věřím, že Siločáry duše dítěte pomohou českým, moravským i slezským vedoucím, aby se jim na počátku 21. století ještě stále dařilo v dětech probouzet zájem o lidovou kulturu a tuto jim co nejhlouběji předat. Věřím, že se připojí i odborná veřejnost."

Siločáry duše dítěte 2023

V sobotu 20. května 2023 se uskutečnil ve spolupráci NÚLK Strážnice a Vlastimila Ondry další ročník kolokvia...

Siločáry 2022

SILOČÁRY DUŠE DÍTĚTE 2022 Strážnice, Národní ústav lidové kultury sobota 12. 11. 2022 | 9:00...

Siločáry duše dítěte na Kopanicích

O netradiční workshop s názvem Siločáry duše dítěte, jenž se uskutečnil 9. června 2019, byl mezi...

Siločáry duše dítěte 2019

NÚLK zve vedoucí dětských folklorních souborů a pedagogy na Siločáry duše dítěte. Siločáry duše dítěte...

Zážitkové Siločáry duše dítěte

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, Vlastimil Ondra a Markéta Lukešová zvou (nejen vedoucí) dětských...

Siločáry 2016

23. dubna 2016 se ve Spolkovém domě v Chrudimi uskutečnilo vzdělávací diskusní kolokvium Siločáry duše dítěte...

Čtvrté kolokvium Siločáry duše dítěte

Prostory zámku Strážnice v sobotní den 23. května 2015 nepatřil jen návštěvníkům v péči průvodců, ale...

Třetí kolokvium Siločáry duše dítěte

Třetí listopadovou sobotu v roce 2014 se na strážnickém zámku sešly více jak tři desítky...

Druhé kolokvium Siločáry duše dítěte

Další Diskusní kolokvium - Siločáry duše dítěte se uskutečnilo ve dnech 20. - 21. dubna...

PRVNÍ diskusní kolokvium

Dne 15. září 2012 se v reprezentačních prostorách zámku ve Strážnici konalo vzdělávací diskusní fórum...

Sympozia Siločár

Siločáry duše dítěte zamířily na podzim 2011 pod křídla Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici...