Siločáry duše dítěte jsou rozvíjením pohledů na vedení dětského folklorního souboru ve 21. století. Hlavním smyslem je vytvořit prostor ke společnému setkávání vedoucích dětských folklorních souborů a přispět k široké vzájemné výměně nejlepších osobních praktických zkušeností jednotlivých vedoucích s vedením dětských folklorních souborů.

Bližší informace: facebook

"Způsob setkávání vidím především v osobním kontaktu. Proto se budu se svými spolupracovníky snažit organizovat po České republice setkávání vedoucích dětských folklorních souborů v rámci symposií Siločáry duše dítěte. Pro jednotlivá symposia oslovíme vždy několik zkušených vedoucích, aby se ujali role přednášejících. Ve svých příspěvcích ostatní seznámí s metodami práce, které se jim při vedením dětí k lidové kultuře nejvíce osvědčily. Nadto věříme, že se během jednotlivých příspěvků rozhoří mezi účastníky symposia diskuse, která dále obohatí výměnu impulsů, rad a zkušeností." Vlastimil Ondra, autor projektu: "Věřím, že Siločáry duše dítěte pomohou českým, moravským i slezským vedoucím, aby se jim na počátku 21. století ještě stále dařilo v dětech probouzet zájem o lidovou kulturu a tuto jim co nejhlouběji předat. Věřím, že se připojí i odborná veřejnost."

All Rights Reserved