Publikace ve formátu DJVU lze zobrazit pouze v prohlížeči mozilla Firefox ESR (po kliknutí na odkaz si zvolte verzi podle Vašeho systému).
Taky je potřeba nainstalovat DJVU plugin (vyberte podle verze systému 32bit | 64bit).
Postupně převádíme publikace do jiných formátů.

autor název publikace poznámka
Zíbrt, Č. Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha 1910 – 1911. 8 svazků
Pastrnek, Kovář Národopisný sborník českoslovanský 1897-1905
Národopisná výstava českoslovanská 1895 Praha 1895
Václavík, A. Luhačovské Zálesí Luhačovice 1930
Jeřábek, R (ed.) Počátky národopisu na Moravě Strážnice 1997. Antologie prací z let 1786 – 1884.
Václavík, A. Podunajská dedina v Československu Bratislava 1925
Horák, J. Národopis československý. Přehledný nástin. Československá vlastivěda II. Člověk. Praha 1933, s. 305 – 472.
Stránská, D. Příručka lidopisného pracovníka Praha 1936