Mezi poradní orgány ředitele Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici patří:

Ředitelská rada, Dramaturgicko-produkční rada MFF, Programová rada MFF, Senát programové rady MFF, Vědecká redakce NÚLK, Redakční rada Národopisné revue, Mezinárodní redakční rada časopisu Národopisná revue, Poradní sbor pro Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, Poradní sbor lektorů a znalců verbuňku, Sbor pro ochranu a uchování jízdy králů na Moravě, Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost.

Poradní orgány Národního ústavu lidové kultury k 31.12.2020

Poradní orgány Národního ústavu lidové kultury k 31.12.2019

Poradní orgány Národního ústavu lidové kultury k 31.12.2018

Poradní orgány Národního ústavu lidové kultury k 31.12.2017

Poradní orgány Národního ústavu lidové kultury k 30.06.2017

Poradní orgány Národního ústavu lidové kultury k 31. 12. 2016

Poradní orgány Národního ústavu lidové kultury k 31. 12. 2015

Poradní orgány Národního ústavu lidové kultury k 31. 12. 2014

Poradni orgány Národního ústavu lidové kultury k 31. 12. 2013

Poradní orgány Národního ústavu lidové kultury k 30. 06. 2013

All Rights Reserved