Menu

Přehled vydaných sborníků

Letniční zvyky a obyčeje. Sborník příspěvků z 28. strážnického sympozia, Strážnice 2013

Slovácký verbuňk, současný stav a perspektivy. Sborník příspěvků z 25. strážnického sympozia, Strážnice 2010.

Dětský folklor dnes (proměny funkcí). Sborník příspěvků z 23. strážnického sympozia, Strážnice 2007.

Současný folklorismus a prezentace folkloru. Sborník příspěvků z 22. strážnického sympozia, Strážnice 2006 (podzim).

Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury. Sborník příspěvků z 21. strážnického sympozia, Strážnice 2006 (jaro).

Fotografie jako ikonografický pramen. Sborník příspěvků z 20. strážnic­kého sympozia, Strážnice 2004.

Neničte archivy! Současné metody dokumentace lidové kultury a digitali­zace získaného materiálu či údajů o ném. Sborník příspěvků z 19. stráž­nického sympozia, Strážnice 2003.

Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Sborník příspěvků z 18. strážnického sympozia, Strážnice 2002.

Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky. Sborník příspěvků ze 17. strážnického sympozia, Strážnice 2001.

Folklór pro děti a děti pro folklór. Sborník příspěvků z XVI. Strážnického sympozia, Strážnice 2000.

Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky (1918-1998). Sborník příspěvků z XV. strážnického sympozia, Strážnice 1999.

Etika a tradiční lidová kultura. Sborník příspěvků ze XIV. strážnického sympozia, Strážnice 1998.

Společenství dětí a kultura. Sborník příspěvků z XIII. strážnického sympozia, Strážnice 1997.

Slavnosti v moderní společnosti. Sborník příspěvků z XI. strážnického sympozia, Strážnice 1991.

Město: Prostor - lidé - slavnosti. Sborník příspěvků z X. strážnického sympozia. Editor: Václav Frolec. Uherské Hradiště - Strážnice 1990.

Venkovské město. sv. 2. Sborník příspěvků z IX. strážnického sympozia. Sestavil a redakčně připravil Václav Frolec. Uherské Hradiště - Strážnice 1987.

Venkovské město. sv. 1. Sborník příspěvků z IX. strážnického sympozia. Sestavili a redakčně připravili Václav Frolec a Věra Šepláková. Uherské Hradiště - Srážnice 1986.

Čas života - rodinné a společenské svátky v živote člověka. Lidová kultu­ra a současnost, sv. 10. Blok, Brno 1985.

Svatební obřad - současný stav a proměny. Lidová kultura a současnost, sv. 9. K vydání připravil Václav Frolec. Blok, Brno 1983.

Výroční obyčeje - současný stav a proměny. Lidová kultura a současnost, sv. 8. K vydání připravil Václav Frolec. Blok, Brno 1982.

Lidová stavební kultura. Lidová kultura a současnost, sv. 7. K vydání připravil Václav Frolec. Blok, Brno 1981

Dítě a tradice lidové kultury. Lidová kultura a současnost, sv. 6. K vydání připravil Václav Frolec. Blok, Brno 1980.

Masopustní tradice. Lidová kultura a současnost, sv. 5. K vydání připravi­li Václav Frolec a Josef Tomeš. Blok, Brno 1981

Současná vesnice. Lidová kultura a současnost, sv. 4. K vydání připravil Václav Frolec. Blok, Brno 1978.

Lidové umění a dnešek. Lidová kultura a současnost, sv. 3. K vydání připravil Václav Frolec. Blok Brno 1977.

Životní prostředí a tradice. Lidová kultura a současnost, sv. 2. K vydání připravili Václav Frolec, Miroslav Krejčí a Josef Tomeš. Blok, Brno 1975.

Tradice lidové kultury v životě socialistické společnosti. Lidová kultura a současnost, sv. 1. Redakce Václav Frolec a Miroslav Krejčí. Brno 1974.