Menu

IOV WORLD

International Organization of Folk Art: Mezinárodní organizace lidového umění

IOV patří k nevládním organizacím UNESCO, které využívají poznatků národopisného bádání ke své činnosti. Doménou je podpora a organizování folklorních festivalů, na nichž se přezentují kromě projevů folkloru také tradiční řemesla a lidové umění. "Naším posláním je zachovat, chránit a propagovat všechny formy lidového umění a lidové kultury jako prvky nehmotného kulturního dědictví prostřednictvím sítě našich individuálních a institucionálních členů." (z internetových stránek)

Bližší informace: iov-world.com

IOV pořádá mezinárodní a národní konference, workshopy, semináře a další akce, jejichž cílem je informovat IOV členy a veřejnost o své činnosti na ochranu nehmotného kulturního dědictví.

IOV podporuje mezinárodní hudební akce a festivaly, kulinářské festivaly a jiné slavnostní události. Podporuje také výstavy kostýmy, masky, loutky, a všechny druhy řemesel.

IOV má zavedené programy na přípravu mladých lidí. Světové mládežnické kongresy se konaly v Utahu, USA (2008); Nanjing, Čína (2010); a, Tjorn a Stockholm, Švédsko (2012).