Menu

GAČR - Pozůstalostní inventáře v etnologické perspektivě

Pozůstalostní inventáře v etnologické perspektivě: potenciál archivního pramene pro poznání proměn lidového oděvu českých zemí

Lidový oděv českých zemí patří k svébytným projevům lidové kultury. Z konstrukčního rozboru oděvních součástí je zřejmé, že se formoval po dlouhou dobu, přičemž minimálně poslední čtyři století do sebe intenzivně vstřebával podněty ze slohového oděvu. Pochopit zákonitosti jeho vývoje, důvody proměnlivosti anebo naopak stagnace jeho lokálních forem, je možné pouze na základě archivních pramenů a nemnoha hmotných pozůstatků. Etnologicky koncipovaný výzkum pozůstalostních inventářů z 2 vybraných panství (Pardubice, Sovinec – Dlouhá Loučka), pokrývající období 16. až 18. století. Jedinečnost a inovativnost koncepce našeho výzkumu spočívá v uplatnění etnologických metod při interpretaci materiálu, který byl doposud zpravidla vytěžován historiky raného novověku a v komparaci takto získaných výsledků s ikonografickými prameny a poznatky o dobových střihových konstrukcích. Projekt si klade za cíl  nejen rozšířit naše poznání, ale současně vnést téma i náš historický materiál do mezinárodní vědecké debaty.

Cílem projektu je výzkum starší etapy vývoje lidového oděvu českých zemí na základě kvalitativní a kvantitativní analýzy pozůstalostních inventářů. Výsledná syntéza je komparací s ikonografickými prameny a oděvními konstrukcemi.

Výstupem jsou odborné studie a monografie.