Menu

Kapesní průvodce vydaný festivalovou komisí CIOFF

1. První kontakty

Při vyhledávání festivalů, jichž se chtějí zúčastnit, by soubory neměly psát přímo ředitelství festivalu. Vyspělé festivaly plánují účast alespoň jeden rok předem a nejsou povinny odpovídat na dopisy psané přímo soubory.

Účast na mezinárodních festivalech musí být systematicky plánována a řízena příslušnými Národními sekcemi CIOFF. Pokud neznáte delegáta Vašich Národních sekcí, najděte jej! CIOFF má již více než 60 Sekcí po celém světě. Adresy Národních sekcí a delegátů jsou uváděny v každoročním Festivalovém kalendáři CIOFF.

2. Zvací dopis

Když dostanete zvací dopis zvoucí k účasti na mezinárodním festivalu, nejdříve analyzujte podmínky, které zvací dopis nabízí. Výdaje na cestovné na festival musí za běžných okolností hradit soubor. Většina festivalů však vyplácí náhradu za výdaje na cestovné v příslušném státě. Festival musí hradit rovněž všechny výdaje na stravu a dobu pobytu na festivalu. Všechny festivaly CIOFF vyplácejí členům souboru malé kapesné, jehož výše se liší festival od festivalu, a to od 3 do 5 USD na osobu na den, kdy je představení. Pokud festival trvá déle než 7 dní, je za normálních okolností zahrnut jeden volný den pro návštěvu památek, výlety nebo nákupy. Sdělte laskavě organizátorům, co si přejete v tento den vidět a navštívit.

Navrhujeme Vám, abyste v odpovědi uvedli všechny další věci, které by mohly být pro váš soubor důležité a nebyly obsaženy ve zvacím dopise. Několik tipů:

Druh použité dopravy, datum a místo příjezdu a odjezdu.

Přesný počet účastníků, který nesmí být překročen! Pokud cestujete autobusem, nezapomeňte zahrnout do celkového počtu rovněž řidiče.

Pro dobu cesty a festivalu je nutno vyjasnit zdravotní pojištění.

Zeptejte se, zda je nutno mít víza. O víza požádejte včas, na základě zvacího dopisu festivalu. Výdaje za víza si hradíte sami.

Délka nejdelšího představení festivalu. Je potřebné si vyjasnit, o jaký typ festivalu jde a jaký typ souboru je očekáván (autentický, jevištní, stylizovaný, dětský, hudební...) Pokud se během programu potřebujete převlékat z kroje do kroje, musíte na to upozornit ředitele festivalu a požádat, aby Vám umožnil vystupovat ve více blocích, kombinovaně s jinými soubory. Pokud pro Váš program požadujete hodně šaten u jeviště, musíte rovněž upozornit organizátory předem. Totéž platí pro případ, že své kroje budete muset žehlit.

Aby při Vašem vystoupení dobře zněl zpěv, požádejte laskavě organizátory o závěsné mikrofony.

Nezapomeňte, že hudební nástroje se zesílením (elektrická kytara a basa), stejně jako syntetizéry, nemají žádnou souvislost s lidovou hudbou. O to méně pak představení s reprodukovanou hudbou (playback).

Pokud vystupujete s otevřeným ohněm (svíčky, pochodně...), musíte konzultovat s pořadateli, zda je toto dovoleno. Vystoupení s otevřeným ohněm uvnitř divadla je v mnoha zemích zakázáno.,

Pokud si někteří nebo všichni členové Vašeho souboru přejí zvláštní stravu (náboženskou, vegetariánskou), musíte informovat pořadatele předem.

Vyjádřete přání, kterými jazyky by měli hovořit Vaši průvodci na festivalu. Máte právo vybrat si pouze světové jazyky v rámci CIOFF.

Zašlete pořadatelům popis Vašeho programu s fotografiemi, brožurami, audio nebo videokazetami. Uvědomte si, že množství materiálu pomůže pořadatelům lépe představit Váš soubor v letácích, rozhlase, televizi a pro diváky.

Je Vaší povinností zodpovědět dopis v termínu požadovaném pořadatelem. Účast musíte buď jasně přijmout nebo odmítnout. Žádná odpověď nebude znamenat odpověď negativní, ale nedostatek vzdělanosti a kulturnosti.

3. Před odjezdem

Nezapomeňte s sebou vzít alespoň jednu vlajku Vaší země. Budete ji potřebovat při průvodech. Nespoléhejte se na pořadatele, v čase velkých politických změn by mohl mít špatnou vlajku Vaší země. Vezměte s sebou nějaké dárky a suvenýry představující místní řemesla. Často jsou organizovány oficiální recepce za účasti úředních představitelů, na nichž se vyměňují dárky. Doporučuje se proto mít rovněž dárek pro ředitele festivalu a nezapomeňte na suvenýry pro ty, kteří se o Vás budou během festivalu starat - pro Vaše průvodce. Nezapomeňte dokumenty o zdravotním pojištění, víza a veškerou korespondenci s organizátorem pro případ nedorozumění.

Požádejte Vašeho národního delegáta (pokud jste jej mezitím nalezli) o festivalový dotazník. Jedná se o dvoustránkový list, do něhož máte během festivalu zapisovat kritické připomínky. Po návratu domů předáte tento list Vašemu národnímu delegátovi. Pokud jste šťastně našli delegáta, který nemá tyto dokumenty, osvětlete mu, že jsou k dispozici u Festivalové komise CIOFF. Cílem těchto listin je kontrolovat kvalitu festivalů. CIOFF si přeje, aby se zvyšovala rok od roku.

4. Při příjezdu

Vaši průvodci na Vás budou čekat na určeném místě příjezdu. Představte zodpovědné členy souboru. Navrhujeme Vám, abyste pro Vaše průvodce měli připraven seznam účastníků, abyste jim usnadnili ubytování Vašich členů v pokojích. Pokud jste předem neobdrželi detailní program, nyní máte právo tento požadovat od průvodců. Když jsou členové ubytováni v pokojích, musí si vedoucí souboru najít čas k projednání všech podrobností programu s průvodci. Často tato příležitost prospěje řediteli festivalu při společném setkání se všemi vedoucími souborů.

Pokud jste ve svém předchozím dopise vyjádřili některá zvláštní přání, nyní je čas k k tomu, abyste zkontrolovali, zda byla správně pochopena a budou realizována. Zkontrolujte, zda byl správně pochopen zaslaný popis programu a zda bude správně prezentován.

5. Průběh festivalu

Prakticky všechny festivaly umožňují předběžné zkoušky na scéně. Je to důležité pro tanečníky, aby se sžili s podlahou a rozměry, stejně jako pro hudebníky, aby se seznámili s mikrofony a zesilovací technikou. Nezkoušejte celý program, pravděpodobně je na místě více souborů, které čekají na svou chvíli. Stačí, pokud si tanečníci zopakují pouze příchody a odchody ze scény a hudebníci umožní technikům, aby nastavili intenzitu jednotlivých mikrofonů pro hudbu a zpěv. Někteří umělečtí vedoucí rádi dělají ze zkoušky exhibici. Nebuďte jedním z nich.

Mnoho festivalů má v programu jeden nebo dva průvody ulicemi se zpěvem, hudbou a tancováním. Slouží k tomu, aby byl místním obyvatelům připomenut začátek festivalu. Organizátor musí rovněž dát souborům příležitost sledovat představení jiných souborů. Bez Vašeho svolení není jevištní mistr oprávněn uplatňovat zvláštní scénické efekty, tj. kouř, záblesky, ultrafialové nebo diskotékové světlo...

Navrhujeme organizátorům, aby tanečníkům dodali během a po představení nealkoholické nápoje. Pokud na to zapomenou, můžete je laskavě upozornit. Pořadatel musí poskytnout první pomoc v případě úrazu a běžnou lékařskou péči. Pořadatel však nenese zodpovědnost za pokrytí nákladů za léčení nemocí, které nevznikly během festivalu. Proto nezapomeňte před odjezdem z domova uzavřít zdravotní pojištění! Protože jste na festivalu hostem, musí se Váš soubor jako host chovat. Respektujte pořádek, časový plán a udržujte upřímné a srdečné vztahy s členy jiných souborů, s průvodci a pořadateli. Mnoho lidí chce v noci spát, neobtěžujte je nadměrným hlukem. A jedno tajemství navíc: pořadatel bude posílat Festivalové komisi CIOFF podobný dokument jako Vy o Vašem programu, chování, disciplíně a podobně. Bude zveřejněn ve výroční zprávě, proto nepošpiňte jméno svého souboru a své země.

Požádejte pořadatele o údaje potřebné pro vyplnění festivalového dotazníku: počet návštěvníků, přenosy, nahrávky...

V den odjezdu nespěchejte domů příliš rychle - pořadatel Vám dá na cestu oběd ve formě studeného balíčku.

6. Návrat domů

Po návratu zašlete vyplněný festivalový dotazník Vašemu národnímu delegátovi CIOFF. Současně jej informujte o případných nedorozuměních na festivalu. Pokud jste se do svých domovů vrátili bezpečně a šťastně, pokuste se napsat krátký děkovný dopis pořadatelům. Nedělá to mnoho souborů, ale my se pokoušíme vytvořit lepší vztahy mezi folklórními festivaly CIOFF a folklórními soubory. Nakonec je to rovněž ve Vašem zájmu - otevře Vám to dveře na další festivaly.

www.cioff.org