Menu

Elektronické publikace NÚLK

autor název publikace poznámka
Maňáková, M.,
Matelová, L.,
Pavlištík, K.,
Vrtalová, J.
Taneční medailony obcí Valašska Strážnice 2010
Maňáková, M.,
Matuszková, J.,
Vrtalová, J.
Taneční medailony obcí Hané, Lašska a Slezska Strážnice 2010
Binderová, K. Řemeslnické živnosti v malém městě a na venkově. Na příkladu Strážnice, Hrubé Vrbky a Kuželova. Strážnice 2010
Höhn, J. Video fond a filmový fond. Průvodce fondem. Strážnice 2010
Petříková, M. Mužské mečové masopustní tance Strážnice 2006
Fašanek na Horňácku Strážnice 2006
Pavlicová, M.,
Uhlíková, L.
Od folkloru k folklorismu - Morava a Slezsko Strážnice 1997 (OCR přepis)
Vondrušková, A. Od folkloru k folklorismu - Čechy Strážnice 2000 (OCR přepis)
Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v oblasti dětského folkloru. Strážnice 2006
Matuszková, J. Lašský a slezský skok Strážnice 2005
Krist, J. M. Zpívání na pivo Strážnice 2004
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu
Blahůšek, J.,
Lukešová, M.
Závěrečná zpráva o realizaci projektu Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v ČR příloha /šablony dotazníků/ – 56MB!
Lukešová, M.,
Rýpalová, E.
Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě
Obrazová příloha k publikaci Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě *.PDF 5,6 Mb
Höhn, J. Hudební nástroj jako objekt digitální dokumentace Strážnice 2009
Letniční zvyky a obyčeje Strážnice 2014 (PDF, 4MB)
Slavnosti v moderní společnosti Strážnice 1991 (PDF, 71MB)
Společenství dětí a kultura Strážnice 1997 (PDF, 44MB)
Etika a tradiční lidová kultura Strážnice 1998 (PDF, 21MB)
Maňáková, M.,
Schaurová, A.
Regionální folklor do škol – manuál pro učitele Strážnice 2015 (PDF, 6MB)
Šimša, M. Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století Strážnice 2013 (PDF, 68MB)
Kociánová, L. Problematika právní ochrany děl umělecké a řemeslné výroby Strážnice 2006 (PDF, 5MB)
Hrbáčová, P. Ženský lidový oděv na jižním Kyjovsku Slovácko LXII 2020 (15MB)
Havlíková, L. Josef Kopecký - učitel. Osobnost kulturního, společenského a národopisného života na Podluží konce 19. a začátku 20. století Slovácko LXII 2020 (3MB)
Novotný, M. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 1981–2021. Ohlédnutí za čtyřicetiletou historií Národopisný věstník 2021 (1MB)
Schauerová, A. a kolektiv Ke kořenům domova Strážnice 1999 (PDF, 3MB)
Jančář, J. Lidová rukodělná výroba na Moravě Strážnice 1988 (PDF, 19MB)