Videoprojekty si můžete koupit přes náš E-SHOP.

rychlá navigace na stránce: Tance řemesla podlužácká svatba

Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - řada II. Mužské taneční projevy

Slovácký verbuňk se pro svou jedinečnost dostal na seznam UNESCO jako jedna z památek světového nehmotného kulturního dědictví, jako vzácný kulturní statek, který je třeba uchovávat a chránit pro další generace.
Tyto snahy podporuje i Národní ústav lidové kultury, a to nejen pořádáním finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku jako pořadu MFF Strážnice, ale i nabídkou řady videokazet s doprovodnými publikacemi, které jsou k dispozici všem obdivovatelům tohoto jedinečného tance. Na snímcích jsou zachyceny charakteristické prvky jednotlivých stylů verbuňku v podání mnoha vynikajících tanečníků z jednotlivých oblastí Slovácka a videokazety proto mohou být využity i jako studijní materiál.

Verbuňk na kyjovsku

Verbuňk na podluží

Verbuňk u hanáckých slováků

Verbuňk na strážnicku, veselsku a uherskoostrožsku

Verbuňk na uherskohradišťsku a uherskobrodsku

Verbuňk na horňácku

Odzemek

Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska

Cílem videoprogramu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska bylo vytvořit komplexní a spolehlivý pramen poznání regionálních typů a stylů tanců, jak je dodnes dochovali poslední nositelé lidových tanečních tradic. Dílo je určeno jak odbornému studiu, tak vzdělávání tvůrců a interpretů ve všech typech folklorních kolektivů, výuce na pedagogických a uměleckých školách a jako esteticko - výchovná pomůcka pro střední a základní školy.

Videokazety jsou doplněny skripty s notovým materiálem, popisy tanců, studií o nich a cizojazyčnými resumé.

Západní Čechy

Jižní Čechy

Východní Čechy

Střední Čechy

Horácko

Brněnsko

Haná

Malá Haná a Záhoří

Slovácko část 1.

Slovácko část 2.

Slovácko část 3.

Valašsko

Lašsko

Slezsko

 

Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice

Národní ústav lidové kultury zpracovává videodokumen-tační projekt Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR. Projekt obsahuje videozáznamy nejzajímavějších dochovaných technologií výroby. Součástí každé videokazety je doprovodná publikace s popisy technologií, fotografiemi a kresbami. Cílem projektu je přispět k udržení a rozšíření kvalitní řemeslné prácev regionech a k výuce pro zájemce o různé obory tradičních řemesel s využitím materiálů z trvale obnovitelných zdrojů.

Lidová keramika

Lidová keramika 2. část

Lidová keramika 3. část

Pletiva

Pletiva 2. část

Práce ze dřeva 1. část

Práce ze dřeva 2. část


Práce ze dřeva 3. část

Práce ze dřeva 4. část

Textilní techniky 1. část

Textilní techniky 2. část

Textilní techniky 3. část

Textilní techniky 4. část

Textilní techniky 5. část


Textilní techniky 6. část

Textilní techniky 7. část

Textilní techniky 8. část

Drobné umění 1. část

Drobné umění 2. část

Drobné umění 3. část

Drobné umění 4. část


Drobné umění 5. část

Sklo 1. část

Sklo 2. část

Kovářství

Kovářství 2. část

Práce z kovu 3. část

Práce z kovu 4. část


Práce z kovu 5. část

Práce z kůže 1. část

Práce z kůže 2. část

Práce z kůže 3. část

Hudební nástroje 1. část

Hudební nástroje 2. část

Obnova roubeného domu


Hliněný dům

Kamenný dům

Střecha a střešní krytiny

Otopný systém

Tradiční úprava hlavy 1. část

Tradiční úprava hlavy 3. část

Podlužácká svatba se sulicí a stromem

Rekonstrukce v Hlohovci u Břeclavi 15.6.1997. Dokumentární záznam tradiční svatby se sulicí a stromem z dolního Podluží. Doplňkem této videokazety je publikace, která obsahuje texty a notové záznamy písní, obřadní říkání a fotografie dokumentující průběh svatby.

Podlužácká svatba se sulicí a stromem

All Rights Reserved