Menu

Videoprojekty

Videoprojekty si můžete koupit přes náš E-SHOP.

rychlá navigace na stránce: Tance řemesla podlužácká svatba

Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - řada II. Mužské taneční projevy

Slovácký verbuňk se pro svou jedinečnost dostal na seznam UNESCO jako jedna z památek světového nehmotného kulturního dědictví, jako vzácný kulturní statek, který je třeba uchovávat a chránit pro další generace.
Tyto snahy podporuje i Národní ústav lidové kultury, a to nejen pořádáním finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku jako pořadu MFF Strážnice, ale i nabídkou řady videokazet s doprovodnými publikacemi, které jsou k dispozici všem obdivovatelům tohoto jedinečného tance. Na snímcích jsou zachyceny charakteristické prvky jednotlivých stylů verbuňku v podání mnoha vynikajících tanečníků z jednotlivých oblastí Slovácka a videokazety proto mohou být využity i jako studijní materiál.

Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska

Cílem videoprogramu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska bylo vytvořit komplexní a spolehlivý pramen poznání regionálních typů a stylů tanců, jak je dodnes dochovali poslední nositelé lidových tanečních tradic. Dílo je určeno jak odbornému studiu, tak vzdělávání tvůrců a interpretů ve všech typech folklorních kolektivů, výuce na pedagogických a uměleckých školách a jako esteticko - výchovná pomůcka pro střední a základní školy.

Videokazety jsou doplněny skripty s notovým materiálem, popisy tanců, studií o nich a cizojazyčnými resumé.

Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice

Národní ústav lidové kultury zpracovává videodokumen-tační projekt Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR. Projekt obsahuje videozáznamy nejzajímavějších dochovaných technologií výroby. Součástí každé videokazety je doprovodná publikace s popisy technologií, fotografiemi a kresbami. Cílem projektu je přispět k udržení a rozšíření kvalitní řemeslné prácev regionech a k výuce pro zájemce o různé obory tradičních řemesel s využitím materiálů z trvale obnovitelných zdrojů.

Tradiční úprava hlavy 3. část

Podlužácká svatba se sulicí a stromem

Rekonstrukce v Hlohovci u Břeclavi 15.6.1997. Dokumentární záznam tradiční svatby se sulicí a stromem z dolního Podluží. Doplňkem této videokazety je publikace, která obsahuje texty a notové záznamy písní, obřadní říkání a fotografie dokumentující průběh svatby.

Podlužácká svatba se sulicí a stromem