Menu

Ocenění

Prapor tolerance (1995)

Strážnický festival získal statut nevládní mezinárodní organizace CIOFF, který ho řadí mezi vybrané celosvětové folklorní...

Gloria musaealis (2015)

Zvláštní ocenění v XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015 v kategorii "Muzejní výstava roku...

Gloria musaealis (2014)

II. místo v národní soutěži o Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2014 za publikaci...

Ceny České národopisné společnosti - publikace (2006)

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté...

Cena pěti rudých růží (2005)

25. listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO slovácký verbuňk za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního...

Cena ministerstva kultury (2016)

PhDr. Jan Krist získal Cenu ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru. Převzal...

Cena ministerstva kultury (2008)

PhDr. Josef Jančář, CSc. (Etnograf, muzejník, organizátor a vědecký pracovník NÚLK) získal cenu ministerstva kultury...

Cena České národopisné společnosti v kategorii publikace (2012)

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté...

Cena České národopisné společnosti v kategorii konference (2012)

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté...