Menu

31. strážnické sympozium 2016

Sympozium se konalo ve dnech 5. - 6. září 2016 v prostorách strážnického zámku a Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Cílem sympozia bylo upozornit na nové trendy v oblasti výstavnictví, muzejní problematiky a v prezentaci lidové kultury. Výměna zkušeností mezi pracovníky muzeí – lektory, průvodci, muzejními pedagogy a odborníky je velmi cenná a obohacující. Nové trendy posledních let v oblasti prezentace lidové kultury přináší četné novinky a pokrokové způsoby ve výstavnictví i typech prohlídek, na které se budeme během sympozia orientovat v odborných příspěvcích. Výstupem psaných příspěvků bude elektronická publikace, zveřejněná na webových stránkách NÚLK.

Tematické okruhy referátů:
- Práce s handicapovanými v muzeích,
- využití moderních technologií při prezentaci v muzeích,
- práce s dětmi a mládeží v muzeích,
- spolupráce s dobrovolnickými skupinami a kluby přátel,
- nové projekty posledních let v oblasti prezentace tradiční lidové kultury.