Menu

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky byl zřízen příkazem ministra č. 41/2008 v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (bod 4.2.5.) a k implementaci Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, jejíž smluvní stranou se Česká republika stala dne 18. května 2009.

Hlavním účelem Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky. S odvoláním na příkaz ministra č. 41 ze dne 22. prosince 2008 a na Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví vydal odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury metodický pokyn pro vedení tohoto Seznamu. Národní seznam je tedy definován jako Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky (List of Intangible Elements of Traditional Folk Culture), což podtrhuje skutečnost, že se zaměřuje především na jevy tradiční kultury venkovských komunit.

Podívejte se na dokument Ministerstva kultury ČR o Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury v ČR.

Tradice podomáckého broušení drahých kamenů na Turnovsku

Charakteristika Kamenářství je nanejvýš specializovaná činnost vyžadující obrovské zručnosti, dlouhého školení a mnoha praktických zkušeností...

Zavádka na Hanáckém Slovácku

Charakteristika Zavádka je obřadní párový tanec ve ¾ taktu, který se ve většině obcí v...

Masopustní mečové tance na Uherskobrodsku

Charakteristika Tradice mužských mečových tanců je dodnes neoddělitelnou součástí každoročních masopustních obchůzek na Uherskobrodsku. Mečové...

Ruční výroba českého skla

Národní seznam 2021: Ruční výroba skla zahrnuje řadu řemeslných postupů a specifických technik využívaných v...
Polešovice 2016_0720

Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku

Národní seznam 2019: Hodová tradice na Slovácku je živou a nejvíce rozšířenou výročně obyčejovou slavností...
09

Tradice krajkářství na Vamberecku

Národní seznam 2019: Technika paličkované krajky se řadí mezi rukodělné textilní řemeslné techniky. Základní pomůckou...

Ruční výroba žinylkových textilií v Hlinsku

Národní seznam 2018: Výroba žinylkových textilií byla původně rozšířena ve více regionech České republiky, ovšem...

Dudácká tradice v České republice

Národní seznam 2018: Kontinuální tradice dudáctví se na území České republiky projevuje zejména na Chodsku...

Technologie tkaní činovati na Horňácku

Národní seznam 2018:   Technologie tkaní činovati na Horňácku V současnosti se v etnografickém regionu Horňácko věnují výrobě...

Technologie pivovarnického bednářství

Národní seznam 2018:  Technologie pivovarnického bednářství Tradiční bednářství se v současnosti na území České republiky...

Tradice vorařství na řece Vltavě

Národní seznam: 2017             Řeka Vltava plní důležitou roli v životě člověka již od prvních osídlení...