Menu

Škola folklorních tradic 2010—2012

V roce 2012 byl v Brně v rámci Školy folklorních tradic ukončen již 5. cyklus dvouletého akreditovaného rekvalifikačního kurzu „Lektor“ - se zaměřením na tradiční hudbu a tanec, pořádaný ve spolupráci NÚLK, Národního informačního a poradenského střediskapro kulturu a Folklorního sdružení ČR. Vzdělávací program je akreditován (MŠMT pod č. j. 32 238/10 - 24/968, podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č.176//2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení a v souladu s § 108 odst. 3 zákona č.435/2004 Sb. a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V závěrečných zkouškách v termínu 20. – 21. 4. 2012 uspělo 39 účastníků, další 3 frekventanti v termínu opravných zkoušek 6. 10. 2012. Odborné komisi předsedala Alena Schauerová, ostatními členy komise byli lektoři hlavních předmětů: Lubomír Tyllner, Daniela Stavělová, Ladislava Košíková, David Pavlíček, Ludmila Tarcalová a Kamila Skopová.