Menu

Škola folklorních tradic 2016-2018

Národní ústav lidové kultury Strážnice a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha pořádají sedmý běh Školy folklorních tradic, kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kurz je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, učitelům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec.

Čtyřsemestrální kurz probíhá od září 2016 do dubna 2018 v Brně. Studium je rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech  -

1. ročník: (září 2016 - leden 2017 celkem 5 výukových víkendů, leden 2017 - duben 2017 celkem 4 výukové víkendy),

2. ročník: (září 2017 - leden 2018 celkem 5 výukových víkendů, leden 2018 - duben 2018 celkem 4 výukové víkendy).

Obsahem kurzu jsou následující předměty:

Pohybová průprava a její metodika: Základy anatomie a fyziologie

Úvod do studia lidové kultury: Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika), Lidová taneční kultura v historickém a společenském kontextu

Úvod do hudební teorie: Zpěv ve folklorním souboru, Dětský folklor

Základy choreografie

Základy pedagogiky a psychologie: Dramaturgie ve folklorním souboru, Lidový kroj, Mluvené slovo

Divadelní a dramatické prvky ve folkloru

Režijní minimum

Vyučovat v jednotlivých předmětech přislíbili přední odborníci i souboroví praktici. Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství ČR, to znamená, že po jeho absolvování získá posluchač osvědčení o nové kvalifikaci, učitelé tím získávají další obor své učitelské způsobilosti.

Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Za semestr je povolena vždy pouze jedna absence (řádně omluvena). Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů.

Mgr. Markéta Lukešová, Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice.