Menu

Zaměstnanci

Ředitel:

PhDr. Martin Šimša, Ph.D.
Telefon: +420 518 306 610, mobil: +420 728 567 867
e-mail: martin.simsa(zavináč)nulk.cz

Zástupce ředitele:

PhDr. Martin Novotný, Ph.D. – odborná správa a výstavba Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, výzkumná činnost, specializace lidová architektura
Telefon: +420 518 306 613, mobil: +420 725 920 852
e-mail: martin.novotny(zavináč)nulk.cz

Centrum nehmotného kulturního dědictví

Odborná činnost týkající se lidové kultury, především v oblasti nehmotného kulturního dědictví. Odborně poradenská činnost pro všechny typy folklorních aktivit v ČR, odborné zabezpečení hodnocení a dokumentace folklorních aktivit, propagační činnost. Agenda redakce Národopisné revue. Zastupování NÚLK v mezinárodních organizacích, zabezpečení sekretariátu Česká národní sekce CIOFF. Komplexní zajištění činnosti spojené s přípravou nominací a vedením Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, zejména při realizaci úkolů akčních plánů jevů zapsaných do seznamů. Výzkumná činnost z oblasti nemateriálního kulturního dědictví a zpracovávání pro dokumentační, publikační a výstavní účely. Organizace Mezinárodního folklorního festivalu a dalších kulturně vzdělávacích pořadů.

Vedoucí:

Mgr. Jarmila Teturová – taneční a hudební projevy, spolupráce s pověřenými regionálními pracovišti
Telefon: +420 518 306 652, mobil: +420 725 585 301
e-mail: jarmila.teturova(zavináč)nulk.cz

Zaměstnanci:

PhDr. Eva Kuminkova, Ph.D. – referentka zahraničních vztahů
Telefon: +420 518 306 630
e-mail: eva.kuminkova(zavináč)nulk.cz

Mgr. Markéta Vašulková (Lukešová) – folklorismus, sekretariát ČNS CIOFF
Telefon: +420 518 306 630
e-mail: marketa.vasulkova(zavináč)nulk.cz

Mgr. Petr Horehleď – tajemník MFF a kulturně výchovných pořadů, redakce Národopisné revue
Telefon: +420 518 306 631, mobil: +420 728 858 033
e-mail: petr.horehled(zavináč)nulk.cz

Mgr. Jan Blažek – seznamy nemateriálních statků
Telefon: +420 518 306 636, mobil: +420 778 758 360
e-mail: jan.blazek(zavináč)nulk.cz

PhDr. Mgr. Magdalena Maňáková, Ph.D. – prezentace folkloru do škol
Telefon: +420 518 306 636
e-mail: magdalena.manakova(zavináč)nulk.cz

Dominika Baklíková – dokumentátorka
Telefon: +420 518 306 639
e-mail: dominika.baklikova(zavináč)nulk.cz

Bc. Vítězslav Jaroš – informační technik, elektronická knihovna
Telefon: +420 518 306 632
e-mail: vitezslav.jaros(zavináč)nulk.cz

Centrum hmotného kulturního dědictví

Odborná činnost týkající se lidové kultury, především v oblasti hmotného kulturního dědictví. Komplexní odborná péče o sbírkový fond včetně dokumentace, uložení, ošetřování, konzervace a revize. Zabezpečení agendy související s udělováním titulu Nositel tradice lidových řemesel. Realizace výzkumné a dokumentační činnosti etnografické povahy, především hmotného kulturního dědictví. Prezentace formou výstav, dlouhodobých expozic a publikační činnosti. Zajištění návštěvnického provozu, interaktivní prohlídky, edukační programy.

Vedoucí:

Mgr. Petra Hrbáčová, Ph.D. – kurátorka sbírek, agenda titulu Nositel tradice lidových řemesel
Telefon: +420 518 306 650
e-mail: petra.hrbacova(zavináč)nulk.cz

Zaměstnanci:

Eva Rýpalová – vedoucí průvodců, návštěvnický provoz
Telefon: +420 518 332 173, mimo sezónu: +420 518 306 653
e-mail: eva.rypalova(zavináč)nulk.cz

Ing. Martina Antošová – dokumentátorka
Telefon: +420 518 306 651
e-mail: martina.antosova(zavináč)nulk.cz

Mgr. Lenka Havlíková – správce sbírek
Telefon: +420 518 306 654
e-mail: lenka.havlikova@nulk.cz

Mgr. Josef Svoboda, Ph.D. – historik
Telefon: +420 518 306 654
e-mail: josef.svoboda(zavináč)nulk.cz

Mgr. Daniela Slováková – výzkumný a vývojový pracovník
Telefon: +420 518 306 651
e-mail: daniela.slovakova(zavináč)nulk.cz

Romana Krejčová – dokumentátorka
Telefon: +420 518 332 124 (platí i pro konzervátory)

Bc. Pavel Žák – konzervátor

Vít Vavřiník, Dis. – konzervátor

Marie Bakalíková – konzervátorka

Hana Šimoníková – uklízečka

Centrum vědeckých informací

Komplexní zabezpečení odborného zpracování, ukládání a využívání archivu a archivních sbírek, fondu odborné knihovny, fotoarchivu, audio a video fondů včetně jejich řádné evidence, dokumentace a revize. Poskytování služeb pro badatele. Správa informačních a komunikačních technologií NÚLK, zejména zabezpečení jejich provozu, obsluhy speciálních počítačových aplikací a sítí počítačů včetně servisu a nákupu nových přístrojů a zařízení.

Vedoucí:

Mgr. Věra Chalupová – fotoarchiv
Telefon: +420 518 306 633, mobil: +420 724 986 057
e-mail: vera.chalupova(zavináč)nulk.cz

Zaměstnanci:

Mgr. Michal Škopík – archiv, fond audio
Telefon: +420 518 306 635
e-mail: michal.skopik(zavináč)nulk.cz

Mgr. Jiří Höhn – fond video, muzikologie
Telefon: +420 518 306 633
e-mail: jiri.hohn(zavináč)nulk.cz

David Rájecký – správce informačních a komunikačních technologií
Telefon: +420 518 306 634
e-mail: david.rajecky(zavináč)nulk.cz

Anna Grombířová – odborná knihovna, dokumentace
Telefon: +420 518 306 637
e-mail: anna.grombirova(zavináč)nulk.cz

Útvar ředitele

Sekretariát, podatelna, interní audit, personální agenda, ostraha objektů, vrátnice, údržba a úklid budovy zámku, bezpečnost práce, požární ochrana, osobní doprava

Vedoucí:

Marie Sýkorová
Telefon: +420 518 306 600, mobil: +420 728 570 449
e-mail: marie.sykorova(zavináč)nulk.cz

Zaměstnanci:

Ing. et Ing. Halina Trsková – interní auditorka

Rostislav Můčka – bezpečnost práce, požární ochrana, řidič, provoz budovy zámku
Telefon: +420 518 306 614
e-mail: rostislav.mucka(zavináč)nulk.cz

Ing. Hana Jechová, MBA – PR, propagace, pracovník vztahů k veřejnosti
Telefon: +420 518 306 639
e-mail: hana.jechova(zavináč)nulk.cz

Irena Příkazká – uklízečka

Radka Bačíková Kovaříková – uklízečka

Miroslav Ratiborský – vrátný

Josef Kočiš – vrátný

Jaroslav Zachar – vrátný

Jan Pavliňák – vrátný

Ludmila Krausová – vrátná, pokladní

Lenka Kundratová – vrátná, pokladní

Jana Sasínová – vrátná, pokladní

Ekonomický útvar

Zajištění veškeré činnosti spojené s financováním instituce. Ekonomický útvar zabezpečuje systém financování organizace prostřednictvím zdrojů financování, rozpočtových i mimorozpočtových, zpracovává účetní závěrky, sestavuje plán rozpočtu, majetkové a daňové záležitosti, rozbory hospodaření, statistiku, prodej výrobků a vstupenek. Zahrnuje hlavní účetní, finanční a mzdovou účetní, pokladní.

Vedoucí:

Ing. Alena Zezulová
Telefon: +420 518 306 620, mobil: +420 721 008 252
e-mail: alena.zezulova(zavináč)nulk.cz

Zaměstnanci:

Jana Štípská – účetní, fakturace, evidence majetku
Telefon: +420 518 306 622
e-mail: jana.stipska(zavináč)nulk.cz

Jarmila Můčková - mzdová účetní
Telefon: +420 518 306 623
e-mail: jarmila.muckova(zavináč)nulk.cz

Útvar správy areálu

Komplexní zajištění investiční činnosti, přípravy a realizace rozsáhlých investičních akcí, odborný dohled nad výstavbou nových staveb, obnovou památkově chráněných objektů a stavební údržbou stávajících areálů. Zajišťování veřejných zakázek. Celoroční údržba objektů a areálů NÚLK (památkově chráněný areál parku a Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy- 45 ha zeleně, 100 objektů) vlastními zaměstnanci i zajištění dodavatelů. Technické zabezpečení kulturně výchovných pořadů včetně Mezinárodního folklorního festivalu.

Vedoucí, investiční pracovník:

Ing. Romana Okániková
Telefon: +420 518 306 640, mobil: +420 723 728 367
e-mail: romana.okanikova(zavináč)nulk.cz

Investiční referent:

Ing. Lenka Svobodová
Telefon: +420 518 306 655, mobil: +420 725 060 511
e-mail: lenka.svobodova(zavináč)nulk.cz

Zaměstnanci:

Tomáš Křižan - technický pracovník, mobil: +420 723 728 386

Petr Stanislav - zahradník, údržbář

Pavel Tomšej - zahradník, údržbář

Pavel Pecha – provozní elektrikář, údržbář

Radek Andrýsek - tesař, údržbář

Jan Zezula - traktorista, údržbář

Tomáš Stonawski – traktorista, údržbář

Luboš Chmela - provozní elektrikář, údržbář

Jiří Můčka – instalatér, údržbář

Aktualizace: 1. dubna 2024