Menu

Škola folklorních tradic 2019-2021

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha, Národní ústav lidové kultury Strážnice ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost, z. s. otevírají osmý běh ŠKOLY FOLKLORNÍCH TRADIC

září 2019-duben 2021, Praha

Čtyřsemestrální kurz má akreditaci MŠMT ČR a je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, pedagogům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec a tradiční lidovou kulturu vůbec.

Studium bude rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech:

  1. ročník: září 2019 - prosinec 2019 celkem 5 výukových víkendů, leden 2020- duben 2020 celkem 4 výukové víkendy,
  1. ročník: září 2020 - prosinec 2020 celkem 5 výukových víkendů, leden 2021- duben 2021 celkem 4 výukové víkendy.

Obsahem kurzu jsou následující předměty:

Pohybová průprava a její metodika; Základy anatomie a fyziologie; Úvod do studia lidové kultury; Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika); Úvod do hudební teorie; Zpěv ve folklorním souboru; Dětský folklor; Základy choreografie; Základy pedagogiky a psychologie; Dramaturgie ve folklorním souboru; Lidový kroj; Mluvené slovo; Divadelní a dramatické prvky ve folkloru; Režijní minimum.

Vyučovat v jednotlivých předmětech přislíbili přední odborníci i souboroví praktici. Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou. Kurz má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, to znamená, že po jeho absolvování získá posluchač osvědčení o nové kvalifikaci. Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Podmínkou absolvování kurzu je účast na každém víkendovém soustředění, kterých bude v obou ročnících celkem osmnáct. Za semestr je povolena vždy pouze jedna absence (řádně omluvena).

Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů. Uchazeči musí být starší 18 let a mít ukončené středoškolské vzdělání. Školné za semestr činí 3.000 Kč, tzn. celkem 12.000 Kč za čtyři semestry. Tato částka se může ještě mírně změnit v závislosti na místě pořádání kurzu. Školné za jednotlivé semestry musí být uhrazeno vždy před zahájením daného semestru. Náklady na stravování, ubytování a dopravu si uhradí účastník sám.

Upozorňujeme, že počet míst je omezen. V případě nedostatečného počtu zájemců si organizátoři vyhrazují právo kurz v těchto termínech nepořádat.

Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 30. dubna 2019 na adresu: Kateřina Černíčková, NIPOS-ARTAMA Praha, Fügnerovo nám. 1866/5, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: cernickova(zavinac)nipos-mk.cz.

 

Přihláška ke stažení