Menu

Škola folklorních tradic 2022-2023

V pátek 14. a v sobotu 15. dubna 2023 proběhly dílčí závěrečné zkoušky po absolvování prvního ročníku Školy folklorních tradic, jehož 9. běh probíhá od září roku 2022 v Brně. V pátek byli frekventanti zkoušeni ze znalostí v oboru hudební nauky a sbírek a sběratelů. V sobotu zasedala pětičlenná komise lektorů (L. Košíková, L. Tyllner, R. Danajovič, J. Kysučan, M. Vašulková) u zkoušek z předmětů pohybová průprava, choreografie a lidový tanec. Většina přítomných frekventantů úspěšně složila dílčí zkoušku a může tak postoupit do dalšího ročníku 9. cyklu Školy foklorních tradic, jenž bude pokračovat v září letošního roku.

ŠFT zkoušky 2023
ŠFT zkoušky 2023