Menu

Škola folklorních tradic, Brno 2022–2024

Národní ústav lidové kultury Strážnice

a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

pořádají dvouletý vzdělávací kurz  Škola folklorních tradic.

Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2022 do dubna 2024 v Brně.

Je určen uměleckým i organizačním vedoucím, členům folklorních souborů, pedagogům, lektorům a dalším zájemcům o lidový tanec a lidovou kulturu.

Studium bude rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech:

 1. ročník:

 • září 2022 - leden 2023, celkem 5 výukových víkendů
 • leden 2023 - duben 2023, celkem 4 výukové víkendy

 2. ročník:

 • září 2023 - leden 2024 celkem 5 výukových víkendů
 • leden 2024 - duben 2024 celkem 4 výukové víkendy

Obsahem kurzu jsou následující předměty:

 • Pohybová průprava a její metodika
 • Základy anatomie a fyziologie
 • Úvod do studia lidové kultury
 • Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika)
 • Lidová taneční kultura v historickém a společenském kontextu
 • Úvod do hudební teorie
 • Zpěv ve folklorním souboru
 • Dětský folklor
 • Základy choreografie
 • Základy pedagogiky a psychologie
 • Dramaturgie ve folklorním souboru
 • Lidový kroj
 • Mluvené slovo
 • Divadelní a dramatické prvky ve folkloru
 • Režijní minimum

Výuku jednotlivých předmětů povedou přední odborníci a souboroví praktici. Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou.

Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Za semestr je povolena vždy pouze jedna řádně omluvená absence. Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů.

Školné za semestr činí 3.500,- Kč a musí být uhrazeno vždy před zahájením daného semestru. Náklady na stravování, ubytování a dopravu si hradí účastníci sami.

Dovolujeme si upozornit, že:

 • Počet míst je omezen.
 • Uchazeči musí být starší 18 let a mít ukončené středoškolské vzdělání.
 • V případě nedostatečného počtu zájemců si organizátoři vyhrazují právo kurz nepořádat.

Závazné přihlášky zašlete zpět nejpozději do 15. května 2022 na adresu:

Mgr. Markéta Vašulková, Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice, nebo na e-mail: marketa.vasulkova@nulk.cz            

Dokumenty ke stažení: