Menu

Škola folklorních tradic 2001—2003

V březnu 2003 byl ukončen druhý běh Školy folklorních tradic. Do kurzu bylo přihlášeno 69 posluchačů, první i druhý ročník zahájilo 51 posluchačů. K závěrečným zkouškám se dostavilo 42 posluchačů, z nichž úspěšně ukončilo studium 34. V náhradním termínu 7. – 9. 11. 2003 vykonalo opravnou zkoušku 8 posluchačů. Problematika Školy folklorních tradic byla v průběhu roku řešena se zástupci IPOS a Folklorního sdružení ČR také na zasedáních Koordinační rady pro folklor.