Menu

Škola folklorních tradic 2007—2009

Projekt podporuje vzdělávání v uměleckých a kulturních oborech vycházejících z tradiční a lidové kultury, včetně neprofesionálního umění, s cílem podpořit obecnou vzdělanost, uchovat a prohloubit doklad vlastní kulturní identity, současně pomoci vytvořit atraktivní programy charakterizující život v regionu, podporující zvýšení návštěvnosti a turistický ruch. Dvouletý kurz je významnou aktivitou vedoucí k uchování tradic lidové kultury, je organizován ve spolupráci NÚLK, NIPOS a Folklorního sdružení ČR. V roce 2009 byl ukončen druhý ročník 4. cyklu vzdělávacího projektu „Lektor“ (se zaměřením na tradiční hudbu a tanec - MŠMT ze dne 23. 2. 2006 pod čj.5916/06 - 20/211, podle zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT č.524/2004Sb. o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání), který probíhal od září 2007 v Praze. Závěrečné zkoušky tohoto ročníku se v Praze uskutečnily ve dnech 27. – 28. 3. 2009.