Menu

Tady jsme doma

„Tady jsme doma – Regionální folklor do školy“ je projektem prohlubujícím kulturní vnímání dětí. Jeho hlavním cílem je začlenění regionální tradice lidové kultury zpět do vyučování na základních školách. Projekt je zaštiťován Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a vznikl v roce 2008 na základě výsledků výzkumů, které se zabývaly problematikou folkloru a kulturního vědomí dětí.

Hlavním cílem projektu je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do vyučování prvního stupně základních škol. Tím se prohlubuje i rozšiřuje poznání dětí i aktivizuje jejich přístup k tradicím lidové kultury kraje, v němž žijí. Seznámení se s folklorem, který je součástí našeho kulturního dědictví, má kromě jiného tři významné důsledky: pomáhá budovat kulturní identitu dítěte, navázat pevný a odpovědný vztah k místu jeho bydliště a je východiskem poznání celonárodní kultury i kultur cizích.

Nabízíme odbornou pomoc etnografa a pedagoga při vytváření vyučovacího projektu. Zajištění účasti třídy, která projekt prováděla, (proplacení cesty a pobytu) na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Pro třídu se tak nabízí neobvyklá forma školního výletu: zúčastní se konkrétního dětského pořadu na vybraném festivalovém pódiu, zúčastní se připravených dětských zábavných programů, mohou navštívit areál skanzenu i výstavy v Zámku. Především však získají nové kamarády, pro něž se tradiční lidová kultura stala již dříve zábavou i poučením. Třída získá diplom Národního ústavu lidové kultury o účasti v projektu.

Tento projekt má své webové stránky: https://www.nulk.cz/tadyjsmedoma