Menu

Škola folklorních tradic 2004—2006

Projekt podporuje vzdělávání v uměleckých a kulturních oborech vycházejících z tradiční a lidové kultury, včetně neprofesionálního umění, s cílem podpořit obecnou vzdělanost, uchovat a prohloubit doklad vlastní kulturní identity, současně pomoci vytvořit atraktivní programy charakterizující život v regionu, podporující zvýšení návštěvnosti a turistický ruch. Kurz je významnou aktivitou na cestě vedoucí k uchování tradic lidové kultury. Třetí běh Školy folklorních tradic proběhl v Brně. Druhý ročník tohoto běhu začalo studovat 66 posluchačů, během studia 14 frekventantů studium ukončilo nebo přerušilo pro nemoc. Ve studiu pokračovalo 52 posluchačů, z nich 10 nebylo připuštěno ke zkouškám, protože neodevzdali závěrečnou práci nebo nesložili předepsané dílčí zkoušky. Úbytek posluchačů se projevil i v předcházejících cyklech, je způsoben nejen objektivními příčinami, ale i podceněním náročnosti kurzu. Kurz proběhl podle daného učebního plánu, vyučovalo18 lektorů, z toho 7 lektorů se podílelo na výuce tanečního materiálu jednotlivých regionů Čech, Horácka, Valašska, Hané, Slovácka, Slezska a specifické disciplíně věnované mužským tancům. Druhý ročník byl ukončen prezentací a obhajobou práce. Obhajoba závěrečné práce ústně a s praktickým předvedením část i zadané choreografie 7. - 8. 4. 2006.

Závěrečné zkoušky v prvním termínu složilo 41 posluchačů, z toho 15 prospělo úspěšně, tj. do průměru 1,3. Posluchačům, kteří nesložili závěrečné zkoušky v řádném termínu, bylo umožněno uzavřít studium v náhradním termínu 26. 11. 2006. Organizační stránku celého ročníku zajišťoval NÚLK ve spolupráci se Sdružením přátel folkloru v Brně. Třídní profesorkou byla jmenována PhDr. Alena Schauerová, která zpracovala celkový učební plán, rozvrh a jeho rozpracování do jednotlivých lekcí, rovněž zadání zkoušek. Během celého studia řešila s frekventanty všechny otázky týkající se výuky. Na základě nové akreditace došlo k přejmenování kurzu: vzdělávací projekt „Lektor a interpret tanečních a hudebních lidových tradic“ (MŠMT ze dne 23. 2. 2006 pod čj. 5916/06-20/211, podle vyhlášky MŠMT č. 524/2004

Sb. O akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání). V tomto znění dostali absolventi o svědčení o absolvování kurzu. Na realizaci kurzu se podílel NÚLK, NIPOS-ARTAMA a Folklorní s družení ČR.