Menu

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky byl zřízen příkazem ministra č. 41/2008 v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (bod 4.2.5.) a k implementaci Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, jejíž smluvní stranou se Česká republika stala dne 18. května 2009.

Hlavním účelem Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky. S odvoláním na příkaz ministra č. 41 ze dne 22. prosince 2008 a na Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví vydal odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury metodický pokyn pro vedení tohoto Seznamu. Národní seznam je tedy definován jako Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky (List of Intangible Elements of Traditional Folk Culture), což podtrhuje skutečnost, že se zaměřuje především na jevy tradiční kultury venkovských komunit.

Podívejte se na dokument Ministerstva kultury ČR o Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury v ČR.

Ochotnické divadlo v České republice

Národní seznam: 2017             Ochotnické divadlo je v České republice velmi rozšířeným fenoménem s kontinuální tradicí, která...

Milevské maškary – masopustní průvod masek

Národní seznam: 2017             Masopustní obchůzky jsou v České republice velmi rozšířeným výročním obyčejem. Dlouhou tradici...

Morové průvody v Brtnici

Národní seznam: 2017        Morové průvody v Brtnici přímo souvisí s církevními poutěmi Anděla Strážce kolem svátku...

Ruční výroba masopustních masek v Zákupech

Národní seznam: 2017             Řemeslo výroby papírových masopustních masek na Českolipsku je v rámci České republiky...

Velikonoční slavnosti Matiček a Ježíškových Matiček na Hané

Národní seznam: 2017 V minulosti byly slavnosti Matiček a Ježíškových Matiček v etnografickém regionu Haná rozšířeným obyčejem...

Velikonoční obchůzky s Jidáši na Bučovicku

Národní seznam: 2016 Součástí velikonočního hrkání a klapání jsou v některých oblastech naší republiky obchůzky...

Skřipácká muzika na Jihlavsku

Národní seznam: 2016 Část území Kraje Vysočina – bývalý okres Jihlava a Havlíčkův Brod –...

Betlémská cesta v Třešti

Národní seznam: 2015 Město Třešť patří vedle Jihlavy a Třebíče k významným střediskům betlemářství nejen...

Lidová tradice výroby vánočních ozdob ze skleněných perliček

Národní seznam: 2015 Historie výroby skleněných vánočních ozdob sahá hluboko do historie. V 15. a 16...

České loutkářství - lidové interpretační umění

Seznam UNESCO: 2016, Národní seznam: 2014 České loutkářství představuje nehmotný kulturní statek – v národním...

Tradiční léčebné procedury a odkaz V. Priessnitze

Priessnitzovy venkovní koupele dolních končetin: Jedná se o historicky prověřenou cennou proceduru ku zlepšení prokrvení nejen...

Technologie výroby modrotisku

Národní seznam: 2014 Modrotisk je výsledným produktem techniky zdobení látek, při níž se pomocí dřevěných...