Menu

Ruční výroba masopustních masek v Zákupech

Národní seznam: 2017

            Řemeslo výroby papírových masopustních masek na Českolipsku je v rámci České republiky zcela unikátní a výroba samotná výroba je velmi úzce závislá na konání masopustních obchůzek a průvodů. Společnost PVO s.r.o. navazuje na tradiční rukodělnou výrobu papírových masek v Zákupech v Libereckém kraji a doposud je jí daří při výrobě využívat původní sádrové formy ze začátku 20. století.

Práce s papírem má v této pohraniční oblasti velkou tradici a souvisí s působením německého etnika. Znalost výrobu z papíru si sebou do Čech z německé papírny přinesla Antonie Heldová, manželka zakladatele firmy Eduarda Helda. Firma započala s výrobou v roce 1884 jako První rakouská továrna na patentní listy a luxusní papír (Erste österreichische patehenbrief und luxuspapier-fabrik). Posléze majitel otevřel její pobočky například ve Vídni, Budapešti nebo Záhřebu. Po skončení války byla sice výroba znárodněna, ale období komunismu v omezené míře přežila. Od roku 1994 je v soukromých rukou a dnes je známa pod názvem PVO s.r.o. Nezměnil se však způsob výroby masek, který je kompletně rukodělný.

Předlohou masky je sádrový model, podle kterého se vytvoří drátěným pletivem vyztužená sádrová forma (negativní nebo pozitivní/organtýnová). Většina existujících forem pochází z počátku 20. století; nové typy se dělají jen na zakázku.

V případě negativní formy se natrhaný papír prosycený škrobovým lepidlem vmačká do připravené formy ve více vrstvách. Po dvanácti hodinách schnutí se vlhký polotvar vyjme a nechá doschnout.

Organtýn je řídká transparentní tkanina namočená do škrobového lepidla, která se na pozitivní formu (sádrový odlitek negativní formy) postupně nanáší. Na druhý den se zaschlá maska stáhne z formy, okraje se ostřihnou a raznicí se vytvoří otvory pro oči a ústa. Masky se dále ručně malují a ve výsledku se opatří gumičkou.

Nominační protokol - PDF

Gallery Plugin