Menu

Morové průvody v Brtnici

Národní seznam: 2017

       Morové průvody v Brtnici přímo souvisí s církevními poutěmi Anděla Strážce kolem svátku sv. Jiljí. Tyto poutě historicky navazují na morovou ránu v roce 1715, která si vyžádala 183 obětí za více než půl roku. Od této doby se každoročně vzpomínalo na oběti modlitbami za zemřelé při mších. Poprvé morový průvod v historizujících kostýmech proběhl v roce 1926. Do posledního ročníku 2015 byl Historický morový průvod pořádán osmnáctkrát v nepravidelných intervalech. Další ročník je plánován na rok 2020.

První zmínka o pravděpodobné podobě procesí pochází z obecní kroniky po první světové válce a popis se vztahuje k období na začátku 20. století. Samotný Historický morový průvod v kostýmech se poprvé konal na konci 20. let a v letech 30. Poté byl obnoven po druhé světové válce v srpnu 1945. Další ročníky se konaly až po roce 1968. Kostýmy vycházely z oděvu příslušníků cechů, slavnostního oděvu družiček, mládenců a smutečního oděvu. Později se používaly kostýmy divadelní či soukromé. Příkladem pro zhotovení kostýmů byly obrazy v Sále vjezdu na brtnickém zámku z 18. století.

Dnes se k památce obětí morové epidemie konají v Brtnici tři průvody, dva církevní a jeden kostýmovaný. První církevní průvod vychází v sobotu večer k morové jámě, kde u křížku probíhá modlitba. Průvod občanů vede farář od kostela sv. Jakuba Většího. Doprovází jej Sdružení dobrovolných hasičů s loučemi. Po návratu průvodu ke kostelu začnou troubit trubači a zpívat ponocní. Druhý církevní průvod se koná v neděli ráno. Ženy v něm nesou sochu Panny Marie a muži sochu Anděla Strážce. Průvod jde od kostela sv. Jakuba Většího na náměstí k soše sv. Rocha. Pokud se ve stejném roce pořádá Historický morový průvod, oba průvody se na místě potkají a společně pokračují ke kostelu blahoslavené Juliány a svatého Karla Boromejského. Tam je v ranních hodinách sloužena mše svatá za zemřelé.

Nominační protokol - PDF