Menu

Velikonoční slavnosti Matiček a Ježíškových Matiček na Hané

Národní seznam: 2017

V minulosti byly slavnosti Matiček a Ježíškových Matiček v etnografickém regionu Haná rozšířeným obyčejem. V průběhu 20. století byl několikrát zakazován nacistickým i komunistickým režimem, definitivně však došlo k obnovení po roce 1989. V současné době se tato unikátní tradice vyskytuje na území obcí Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice a Dolany v Olomouckém kraji. Vznik obyčeje nelze jednoznačně určit, ale pravděpodobně navazuje na reminiscence starších projevů, jako jsou středověké uctívání kříže a náboženské drama v barokní slavnostní formě. V jednotlivých lokalitách existovaly různé varianty průběhu obyčeje, stejně tak názvy (např. Matičky v bohuňovické farnosti a Ježíškovy Matičky v dolanské farnosti).

Výroční obyčej slavnosti Matiček a Ježíškových Matiček se koná po dobu dvou dnů na Bílou sobotu a Velikonoční neděli. První den po liturgii aktéři (dvě Matičky a dva Mládenci) vyzvednou od kněze kříž nebo sošku Ježíše Krista s korouhvičkou a korouhve. Tyto atributy následně nesou procesím uložit do kapličky či místní školy, kde je ozdobí věnci, stuhami a květinami. Druhý den se koná slavnostnější průvod, kdy jsou atributy přineseny zpět do farního kostela a ukládají se pro příští rok.

Obyčej obsahuje rovněž socializační prvky, jelikož vždy po skončení slavnosti následuje posezení hlavních aktéru a jejich rodinných příslušníků v domácnostech nebo kulturních zařízení.

Lidová obřadnost se projevuje ve specifickém odívání aktérů (pro oba slavnostní dny je oděv odlišný), v nošení a zdobení atributů a obřadním chování v průběhu průvodu. V každé obci jsou rozšířeny odlišné varianty obřadních projevů, včetně oděvu.

Organizátory obyčeje jsou převážně starší ženy, které se starají o zajištění Matiček a Mládenců, výběr příspěvků od občanů, dechovou kapelu či zdobení farního kostela, kaplí a jiných sakrálních staveb. Na dalších konkrétních úkonech se pak podílí velká část lokální komunity, včetně aktérů samotných a jejich rodičů (výroba voniček, příprava občerstvení). Finanční příspěvky v současné době mnohdy zajišťují i obce, jako snahu za uchování slavnosti.

Nominační protokol - PDF