Menu

Milevské maškary – masopustní průvod masek

Národní seznam: 2017

            Masopustní obchůzky jsou v České republice velmi rozšířeným výročním obyčejem. Dlouhou tradici mají rovněž v Milevsku v Jihočeském kraji, kde byl poprvé masopustní průvod popsán etnografem Štěpánem Dvořákem již v roce 1862.

Masopust je zde ojedinělý alegorickými vozy a ústřední postavou Bakuse, který je na konci průvodu symbolicky popraven. Tento akt vychází ze staré masopustní symboliky, jejíž prapůvod bychom mohli nalézt v dobách antických slavností.

Milevský masopust je městskou slavností, navazující na tradici středověkých městských karnevalů. Již od 19. století se v něm promítly tendence každoročně témata a typy masek aktualizovat v souvislosti se společneským děním. Proto zde vedle tradičnějších postav Bakuse, cikánky, medvěda, Půstu a báby s nůší, bylo možné potkat i masky indiánů, afrických zvířat, fakíra s hadem, Dlouhána aj., což dokazují i fotografie ze začátku 20. století. Část masek byla zakoupena od firmy Rydygr v Zákupech, která se na jejich tradiční výrobu specializuje dodnes.

Zatímco v minulosti byla slavnost určena pouze milevským měšťanům a na jeho přípravě se podíleli zejména místní řemeslníci i umělci, v současnosti se maškarního průvodu účastní i skupiny maškar z jiných obcí a měst, což je pro českou masopustní tradici ojedinělé.

Milevské maškary jsou pro město nejnákladnější a počtem účastníků největší kulturní událostí roku. Město se snaží předejít ztrátě zájmu o tuto tradici, na základě čehož vzniklo v roce 2017 také Muzeum milevských maškar.

Nominační protokol - PDF