Menu

Cena České národopisné společnosti v kategorii publikace (2012)

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté oceňuje významné počiny, které se v oboru udály za uplynulý rok. Zatímco jednotliví členové vyjadřují prostřednictvím hlasování své názory na nejlepší výstavu, publikaci a konferenci.

V rámci Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2012 v kategorii Publikace uděluje cenu doc. PhDr. Aleně Křížové, Ph.D. a Mgr. Martinu Šimšovi, za knihu Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850.

Vydání publikace Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850 si klade za cíl vyplnit citelnou mezeru v dosavadní literatuře věnované bádání o lidovém oděvu. Na Moravě bylo doposud jediným počinem na toto téma vydání publikace Moravské a Slezské kroje. Publikace by měla nabídnout potřebný materiál k poznání historické podoby lidového oděvu a jeho komparativnímu studiu, což jistě ocení domácí a vzhledem k anglickému překladu i zahraniční badatelé.