Menu

Ceny České národopisné společnosti - publikace (2006)

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté oceňuje významné počiny, které se v oboru udály za uplynulý rok. Zatímco jednotliví členové vyjadřují prostřednictvím hlasování své názory na nejlepší výstavu, publikaci a konferenci.

V kategorii publikace byla cena udělena autorské dvojici Mgr. Petře Kalábové a Mgr. Martinu Šimšovi za knihu MUZEUM VESNICE JIHOVÝCHODNÍ MORAVY.

Publikace vydaná k 25. výročí otevření strážnického skanzenu. Obsahuje historické popisy jednotlivých objektů, kopie archivních pramenů, soubory map, kresebnou dokumentaci i výsledky etnografického materiálu.

Snahou publikace je představit jednotlivé objekty nejen jako výsledek určitého procesu vývoje lidového stavitelství, ale především jako konkrétní životní prostor.

Oddíly:

Vstupní budova do areálu MVJVM
Areál staveb z moravských Kopanic
Areál staveb z luhačovického Zálesí
Areál vodních technických staveb
Areál vinohradnických staveb
Areál lučního hospodářství
Areál staveb z Horňácka
Způsoby obživy
Bydlení, domácnost a strava
Kulturní krajina, venkovská sídla a stavby
Kroje na jihovýchodní Moravě
Zvyky a obyčeje v životě rodiny
Výroční obyčejový cyklus

Obsahuje - anglické a německé resumé

(Strážnice 2006, 283 s. Vazba: brožovaná, ISBN 80-86156-88-5)