Menu

Gloria musaealis (2014)

II. místo v národní soutěži o Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2014 za publikaci „Knihy Krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století“ získal autor Martin Šimša.

Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století

Studium historického oděvu je u nás i v zahraničí většinou koncipováno v intencích dějin módy. Pouze malá část prací se zabývá též vývojem konstrukcí konkrétních oděvních součástek. Většinou se jedná o rozbory dochovaných originálů oděvů, v menší míře též dobových kreseb krejčovských střihů. Jedinečnost tohoto typu pramene spočívá v současném výskytu popisu a kresby konstrukce oděvu, které umožňují sledovat široké spektrum detailů, které jsou z jiných typů pramenů – popisy, ikonografie atd. – většinou nerozpoznatelné. Je až s podivem, že takto důležitý materiál, nezbytný základ srovnávacího studia, byl prozatím publikován pouze v několika ojedinělých studiích.

Předkládaná publikace se snaží tuto citelnou mezeru zaplnit a zpřístupnit odborné veřejnosti v evropském kontextu ojedinělý soubor historických krejčovských střihů z 16. až 18. století. Kritická edice obsahuje téměř dvě stovky kresebných střihových tabulí, které jsou prezentovány fotografií, přepisem textového doprovodu a odborným komentářem. Nechybí český překlad německých textů, slovníček pojmů a rejstřík. Všechny texty mají anglický překlad.

Díky rozboru popisů a konstrukcí střihů, bylo možné přistoupit k rozsáhlé komparaci s dobovými ikonografickými prameny, originálními kusy oděvů a také historickými zprávami. Výsledkem je úvodní stať, která v mnohém opravuje a doplňuje dosavadní názory na vznik a vývoj středoevropského oděvu v 16. až 18. století. Pozornost je věnována především konstrukčnímu vývoji jednotlivých typů oděvních součástek, jako jsou pláště, pláště s rukávy, kabáty, kabátky, kalhoty; sukně s živůtkem, živůtky, šněrovačky a další.

Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, 2. vydání, ISBN 978-80-87261-94-1