Menu

Cena pěti rudých růží (2005)

25. listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO slovácký verbuňk za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Po přijetí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví a následném přistoupení prvních 30 států k ní bylo prohlašování Mistrovských děl zastaveno a projekt transformován. Uvedená Úmluva totiž založila dva nové seznamy statků nehmotné kultury – konkrétně Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznam nemateriálního kulturního dědictví vyžadujícího naléhavě zachování.

Podle Úmluvy byl také ustaven Mezivládní výbor pro zachování nemateriálního kulturního dědictví, který připravil nová kritéria pro zpracování nominací k zápisu do obou Seznamů. Podle nich se ovšem řídí nové návrhy. Všechna prohlášená Mistrovská díla byla 4. listopadu 2008 začleněna do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Týkalo se to také slováckého verbuňku a to i přesto, že Česká republika uložila přístupovou dohodu k Úmluvě v sídle UNESCO až v únoru roku 2009.

Česká národopisná společnost jako vrcholné profesní sdružení české etnologické vědy proto dnes již po šestnácté oceňuje významné počiny, které se v oboru udály za uplynulý rok. Zatímco jednotliví členové vyjadřují prostřednictvím hlasování své názory na nejlepší výstavu, publikaci a konferenci, Hlavní výbor společnosti rozhoduje vždy o udělení zvláštní ceny Pěti rudých růží, která je udělována za obzvláště významný přínos k rozvoji dokumentace i následné péče a popularizace jevů tradiční lidové kultury naší vlasti.