Menu

Siločáry 2016

23. dubna 2016 se ve Spolkovém domě v Chrudimi uskutečnilo vzdělávací diskusní kolokvium Siločáry duše dítěte. Národní ústav lidové kultury pořádal Siločáry ve spolupráci s Mgr. Vlastimilem Ondrou a Spolkem Tradice Chrudimska a Hlinecka, z. s. Kolokvium absolvovalo dvacet účastníků, jednalo se převážně o vedoucí dětských folklorních souborů, kteří do Chrudimi dorazili z Čech i Moravy. Program se sestával z tří tematických bloků, vedených různými lektory. Dopolední blok lektorky Mgr. Mirky Eliášové byl zaměřen na proces tvorby choreografie, výsledkem byla zdařilá kompozice na téma ptačího zpěvu, jíž ztvárnili všichni účastníci kolokvia. První odpolední blok, vedený lektorkou Hanou Tarabusovou zahrnoval krátký exkurz do studia kalendářních obyčejů a jejich praktického zpracování pro jevištní podobu. Poslední ze tří bloků vedl Mgr. Vlastimil Ondra, který se zaměřil na předávání lidové kultury a tradic dětem v rodinném prostředí.