Menu

Siločáry duše dítěte 2023

V sobotu 20. května 2023 se uskutečnil ve spolupráci NÚLK Strážnice a Vlastimila Ondry další ročník kolokvia pro vedoucí dětských folklorních souborů – Siločáry duše dítěte.

Letošní ročník byl věnován novým inspiračním zdrojům pro práci v dětském souboru, a to formou zapojení řemeslných a výrobních technik, např. pečení chleba. Praktický workshop se uskutečnil v Muzeu Na Mlýně v Dolním Němčí pod vedení lektorek Marie Vaculové a Ludmily Ježkové. Magdalena Maňáková z NÚLK nastínila další možnosti pro tvoření, osvědčení praxí při programech v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy. Účastníci kolokvia po té navštívili otevřenou zkoušku dětského folklorního souboru Nivnička v Nivnici a následně se aktivně podíleli na inspirativní diskuzi a vzájemném sdílení zkušeností v sále základní školy v Bánově.

Lektoři

LUDMILA JEŽKOVÁ
MARIE VACULOVÁ
MAGDALENA MAŇÁKOVÁ
VLASTIMIL ONDRA

Termín

Sobota 20. 5. 2023

Místo konání

Dolní Němčí | Nivnice | Bánov

Program

  • TVOŘENÍ JAKO SOUČÁST ČINNOSTI SOUBORU
  • PEČENÍ CHLEBA POSTARU
  • ZKOUŠKA NIVNIČKY NAŽIVO
  • CO MLÁDEŽ NATOLIK V SOUBORU ZAUJME, ŽE ANI DOSPAT DO DALŠÍ ZKOUŠKY NEMOHOU?
  • NÁPLŇ SOUBORU, JEŽ POHLCUJE