Menu

Siločáry duše dítěte na Kopanicích

O netradiční workshop s názvem Siločáry duše dítěte, jenž se uskutečnil 9. června 2019, byl mezi vedoucími souborů a pedagogy nebývalý zájem. 27 účastníků absolvovalo tzv. „výpravu do kraja“. Autorem celého projektu, nad nímž převzal NÚLK odbornou gesci, je Mgr. Vlastimil Ondra. Na rozdíl od předešlých ročníků, kdy se projekt odehrával v uzavřených prostorách a jeho smyslem bylo vzdělávání a rozšiřování obzorů vedoucích dětských souborů v oborech pedagogika, choreografie či pohybová průprava, se tentokrát účastníci vypravili přímo do autentického etnografického regionu – na Kopanice. Po úvodní túře přes Lopenické sedlo na Mikulčin vrch následovala návštěva paní Jarmily Konečné na Vyškovci, která hovořila o životě na Kopanicích a seznámila účastníky s tradiční výrobou vázaných rukavic. Na další zastávce v putování po Kopanicích – ve Vápenicích bylo připraveno povídání o kopaničářských krojích, hudbě a tanci; představili se místní heligonkáři, hudecká muzika i taneční pár ze Žítkové, účastníci workshopu měli možnost, naučit se jednu místní píseň a také taneční kroky tance hrozenská. Celodenní program byl ukončen krátkou procházkou k domu poslední žítkovské bohyně Irmy Gabrhélové.