Menu

Čtvrté kolokvium Siločáry duše dítěte

Prostory zámku Strážnice v sobotní den 23. května 2015 nepatřil jen návštěvníkům v péči průvodců, ale především vedoucím dětským folklorním souborů, kteří svoji účastí podpořili v řadě již 9. ročník projektu Siločáry duše dítěte. Národní ústav lidové kultury se na organizaci a zajištění akce podílí již čtvrtým rokem. O srdečné přivítání, úvodní slovo a představení lektorů se postarala Markéta Lukešová, na kterou navázal iniciátor V. Ondra, poté byl program dne zahájen. Velký počet účastníků, kteří se do Strážnice sjeli nejen z nejbližšího okolí, bylo více jako čtyři desítky. Ohledem na jejich počet byl původní dopolední blok díky ochotě paní Jany Hanákové (vedoucí dětského folklorního souboru Danájek ze Strážnice), jejíž téma byla „Ukázková hodina dětského souboru" a panu Bc. Pavlu Růžičkovi (vedoucí dětského kočovného divadla, choreograf, muzikant) jeho téma bylo „Tvorba choreografie (nejen) pro dětský folklorní soubor" veden hned dvakrát, a to souběžně s druhým přednášejícím. Vždy se jednalo o individuální pohled přednášejícího a jeho pestré zkušenosti získané při prácí s dětmi. Odpoledne patřilo Vlastimilu Ondrovi a tématu „Proč jít na fašank" - jeden z výročních kalendářních obyčejů. Jeho slovy byla zdůrazněna skutečnost, že přesto že se jedná o výuku a vedení dětí, je pro vedoucího nutné čerpání informací z různých zdrojů a především studium odborné literatury. Tématem následujících setkání bude vždy jeden z obyčejů.