Menu

Druhé kolokvium Siločáry duše dítěte

Další Diskusní kolokvium - Siločáry duše dítěte se uskutečnilo ve dnech 20. - 21. dubna 2013. Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s Mgr. Vlastimilem Ondrou uspořádal diskusní kolokvium s názvem Siločáry duše dítěte. Kolokvium bylo určeno pro vedoucí dětských i dospělých folklorních souborů, pedagogy a příznivce dané problematiky. V letošním roce jsme soustředili pozornost na problematiku ztvárnění dětského folkloru na jevišti, přičemž jsme se věnovali také praktickým ukázkám a cvičením. Na daná témata budou přednášeli Mgr. Ladislava Košíková a Ing. Miloslav Brtník.