Menu

Siločáry duše dítěte 2019

NÚLK zve vedoucí dětských folklorních souborů a pedagogy na Siločáry duše dítěte.

Siločáry duše dítěte jsou rozvíjením pohledů na vedení dětského folklorního souboru ve 21. století. Hlavním smyslem je vytvořit prostor ke společnému setkávání vedoucích dětských folklorních souborů a přispět k široké vzájemné výměně nejlepších osobních praktických zkušeností jednotlivých vedoucích s vedením dětských folklorních souborů.