Menu

Muzičky 2009

V pořadí již 4. ročník mezinárodní tvůrčí dílny dětských muzik – MUZIČKY 2009 se uskutečnil již podruhé za sebou ve Strážnici v sídle Národního ústavu lidové kultury.Dílna proběhla v návaznosti na 27. ročník folklorního festivalu „Dětská Strážnice“ ve dnech 7. – 11. října 2009. Akce se konala v rámci projektu Dny tradiční kultury a programu Ministerstva kultury České republiky „Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti“. Pořadatelem byl Národní ústav lidové kultury.

Letošního ročníku se zúčastnila cimbálová muzika Pramínky ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice s lektorem Vladanem Jílkem, Mladá dudácká muzika ze Strakonic s lektorem Zdeňkem Vejvodou a Ľudová hudba ZUŠ Michalovce s lektory Ladislavem Pastírem a Ivanem Žecíkem. Téma letošní dílny bylo věnováno regionálním specifikům lidové hudby a kultury jednotlivých etnografických oblastní původu muzik. V praxi to znamenalo pokusit se vybrané úpravy naučit ostatní muziky a tím mladým muzikantům představit repertoár i jiných folklorních oblastí. To byl hlavní úkol lektorů, kteří pro účel MUZIČEK 2009 vybrali a upravili tři hudební čísla. Dohromady tedy bylo k dispozici devět aranží. Notový materiál měli lektoři k dispozici již před samotnou akcí, a tak mohli muzikanty alespoň trochu připravit (především čtení not), aby se pak při samotné dílně nemuseli věnovat těmto elementárním problémům, ale mohli se soustředit na frázování, dynamiku a regionální styl hry. Po poradě s lektory byly vybrány k nácviku tři úpravy, z každého regionu jedna. Pro jednotlivé muziky byly vyhrazeny reprezentativní prostory zámku. Tři salonky se na tuto dobu proměnily ve zkušebny. Po krátkém vstupním semináři, kdy lektoři blíže představili jednotlivé etnografické regiony zúčastněných muzik, byla dílna zahájena hrou jednotlivých muzik. Každá se představila ve svém „domovském“ repertoáru a ostatní muzikanti si tak mohli vytvořit zvukovou představu, jak by měla skladba ve svém výsledku vypadat. Poté se jednotlivé muziky rozešly do svých zkušeben. Každý z lektorů postupně „hostoval“ vždy u dvou „cizích“ muzik, pak měl prostor zkoušet i se „svou“ muzikou. Lektoři se při tak velkém počtu muzikantů mohli opřít o připravené notové materiály rozepsané pro jednotlivé nástroje. Pak již na nich zůstávalo erudovaně muzikantům vysvětlit a případně i předvést styl hry. Během pěti nácvikových frekvencí rozprostřených do dvou dnů bylo nutno nejen se úpravy naučit, ale především se společně sehrát, neboť muzikanti byli na rozdílné technické úrovni. Je zásluhou lektorů, ale také šikovnosti a trpělivosti muzikantů, že se v tak krátkém čase podařilo jednotlivé obtíže překonat. Čtvrteční večer byl pak věnován volnému muzicírování všech účastníků, muzikanti pod vedením svých lektorů navzájem hráli a učili se bohatý písňový repertoár z etnografického regionu muzik. Ukazuje se, že tento neformální přístup hry má příznivý vliv nejen na bližší seznámení účastníků mezi sebou, ale také na možnost slyšet, zahrát a pokud možno i zapamatovat si méně známé písně. A o to by mělo jít především. Podnítit a inspirovat mládež k provozování lidových písní a hlubšímu vztahu k nim. V pátek 9. října byla na programu prohlídka hradu Buchlova a odpoledne generální zkouška na vystoupení v sále ZUŠ ve Veselí nad Moravou. Každá muzika měla v programu nejprve svůj samostatný blok písní, na závěr pak obecenstvu předvedli společně nacvičené úpravy (pásmo valašských točených, dvě jihočeské - Až budou lovit, Pytajou sa a pásma východoslovenských písní Kukurica pri draže, Tajilam, tajilam, Svadobná hudba).

Předposlední den MUZIČEK 2009 byl věnován opět nácviku, a to jak společnému tak individuálnímu v rámci jednotlivých muzik. Po odjezdu do Uherského Hradiště a prohlídce etnografické expozice Slováckého muzea následovala návštěva XIX. mezinárodního festivalu hudebních nástrojů lidových muzik a jeho večerního galaprogramu „Hudba Visegrádu“, na kterém se představili hudebníci z toho středoevropského seskupení národů. Postupně zahrál Orkiestra sw. Mikołaja z polského Lublinu, Temperament cimbal orchestra ze slovenské Detvy, Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče, Lidová muzika z Třemošné jako zástupce z Čech a konečně budapešťský soubor Cimbaliband. Slovem zasvěceným provázel Jan Rokyta.

Poslední den dílny proběhl ve znamení dopoledního programu „Matiné na zámku“ v Uherském Ostrohu. Na pódiu vedle dětí vystoupila také Lidová muzika z Třemošné a maďarský soubor Cimbaliband. Děti společně zahrály stejné úpravy jako během prvního vystoupení ve Veselí nad Moravou. Ohlas publika potvrdil, že dobře zúročily náročnou přípravu předchozích dnů. Na následujícím obědě ve Veselí nad Moravou byla celá akce zhodnocena a muzikantům a jejich lektorům byly předány pamětní listy. Poté se již všichni rozjeli do svých domovů.

Z celé akce byla pořízena fotodokumentace a z obou vystoupení vznikl videozáznam, který bude poskytnut účastníkům dílny. Je třeba také poděkovat všem lektorům, účastníkům a organizátorům za skvělý přístup k celé akci. Zúčastněné muziky však nehrály spolu naposled. V příštím roce se všechny tři představí v rámci pořadu Muzičky na 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2010“ a 28. ročníku festivalu „Dětská Strážnice 2010“.

Ve Strážnici 14. října,
Mgr. Petr Číhal

Přivítání účastníků Muziček 2009 ředitelem NÚLK,
PhDr. Janem Kristem
Nácvikv prostorách zámku Strážnice
Výlet na hrad Buchlov
Koncert ve Veselí nad Moravou
Vystoupení ve Veselí nad Moravou
Vystoupení na zámku v Uherském Ostrohu