Muzičky 2022 – Hrajeme Strážnicko II

Projekt Muzičky jako tvůrčí dílna dětských a mládežnických muzik zaměřených na interpetaci lidové hudby je určena pro mládež od 12 let. Koná se každoročně od roku 2006 (od roku 2008 je jejím pořadatelem Národní ústav lidové kultury). Cílem projektu je podpora dětských a mládežnických muzik, jejichž nebývalý rozmach u nás s potěšením zvláště v posledních letech sledujeme. Od roku 2019 dochází k inovování projektu a jeho zaměření na prezentaci hudební tradice konkrétního regionu.

Letošní ročník je věnován opět regionu Strážnicko. Cílem a smyslem projektu je pomoci mladým muzikantům poznat regionální specifika naší lidové hudby, a to prostřednictvím skupinové výuky zaměřené na jednotlivé nástroje či nástrojové sekce fungující v rámci hudebních seskupení interpretujících lidovou hudbu a následné „besedy u cimbálu“, kde si účastníci mohou vyzkoušet své dovednosti ve hře s vybranou regionální muzikou.

Na programu budou také přednášky zaměřené na specifika hudebního folkloru daného regionu, na regionální taneční tradici (s ukázkami tance) a na prezentaci základních typů kroje vybraného regionu.

Příhlášky prosím zasílejte do 18. 11. 2022 elektronicky na e-mail: petr.horehled@nulk.cz

Přihláška ke stažení zde: přihláška v PDF