Menu

Muzičky 2013

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici pořádal ve dnech 2. - 6. října 2013 v pořadí osmý ročník mezinárodní tvůrčí dílny dětských lidových muzik s názvem „Muzičky 2013". Akce se konala v rámci mezinárodního projektu „Dny tradiční kultury" a byla zařazena do seznamu událostí „Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti". Dílna byla realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a byla jí udělena záštita ministra kultury.

     Hudební dílny se zúčastnily za moravskou stranu Cimbálová muzika Bělina Základní umělecké školy Morava ze Zlína s lektorem Martinem Crlou, za slovenskou stranu L'udová hudba Detského folklórneho súboru Radosť z Trenčína s lektorem Peterem Škriečkou a za českou stranu Muzika Dětského folklorního souboru Pramínek z Jihlavy s lektorem Markem Čápem.

     Tvůrčí dílna byla tematicky zaměřena na pochopení kulturní rozmanitosti a na výuku regionálních specifik lidové hudby etnografických oblastí původu tří zúčastněných muzik. V úvodním semináři vedoucí muzik představili za pomoci zvukových nahrávek charakteristické znaky hudební kultury jednotlivých oblastí. Následovaly nácviky připravených hudebních úprav v oddělených zkušebnách pod vedením lektorů v pravidelných časových intervalech. Každá muzika měla připravené tři úpravy z vlastního repertoáru, celkově bylo nacvičováno devět aranží. Lektoři se postupně střídali ve výuce u všech muzik za účelem dodržení regionální stylové čistoty hudebního projevu.

     Účastníci dílny měli možnost prezentovat se s ukázkou vlastního repertoáru v rámci slavnostní vernisáže výstavy „Skromné umění" na zámku ve Strážnici. Získané poznatky a dovednosti pak představili na dvou veřejných koncertech. První vystoupení se konalo v pátek 4. října 2013 v sále Základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou. Koncert zahájily cimbálové muziky místní ZUŠ (mladší a starší kapela). Každá muzika se poté představila hudebním pásmem z oblasti svého původu. V závěru byl vytvořen orchestr složený ze všech účastníků dílny, který předvedl společně nacvičené úpravy. Druhý koncert proběhl v neděli 6. října 2013 v prostorách koncertního sálu zámku v Uherském Ostrohu ve spolupráci s městem Uherský Ostroh. V programu zazněly profilové hudební ukázky jednotlivých muzik a všechny společně nacvičené aranže.

     Pro účastníky mezinárodní tvůrčí dílny dětských lidových muzik byl připraven bohatý kulturně-vzdělávací doprovodný program. Muzikanti si prohlédli expozici hudebních nástrojů lidové hudby v České republice na zámku ve Strážnici s odborným výkladem, dále navštívili Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici a hrad Buchlov. Zúčastnili se také jako diváci programu „Apollón a Pan - O nástrojích drnkacích a píšťalách", který byl hlavním pořadem XXIII. Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik v Uherském Hradišti.

     V průběhu celé mezinárodní dětské tvůrčí dílny „Muzičky 2013" byla prováděna fotodokumentace a byly pořízeny videozáznamy obou veřejných koncertů. Zpracované videozáznamy budou poskytnuty vedoucím muzik jako studijní materiál.

     Výsledky dílny budou znovu představeny široké veřejnosti ve stejnojmenném pořadu autora Mgr. Petra Číhala „Muzičky" v rámci 69. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2014 a 32. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2014.

Strážnice, 8. října 2013, Mgr. Jarmila Teturová

společný koncert v sále ZUŠ ve Veselí nad Moravou

společný koncert v sále zámku v Uherském Ostrohu