Menu

Muzičky 2019 – Hrajeme Strážnicko

Ve dnech 22.–24. 11. 2019 proběhl na zámku ve Strážnici 14. ročník dětské hudební dílny „Muzičky 2019“ s podtitulem „Hrajeme Strážnicko“. Akci pořádá Národní ústav lidové kultury a koná se pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se zúčastnilo 43 dětí a mládeže ve věku od 12 do 21 let, kterým se věnovalo 8 lektorů – muzikantů s dlouholetou praxí interpretace lidové hudby Strážnicka.

            Kurz probíhal formou práce lektora v malých pracovních skupinách rozdělených podle hudebních pozic v rámci cimbálového uskupení (1. – 3. housle, klarinet, cimbál, kontry a kontrabas) a následné souhry v rámci celého „orchestru“ i menších skupin tvořících vždy kompletní nástrojové uskupení cimbálové muziky. Důraz byl kladen na stylovost interpretace lidové hudby vybraného regionu (Strážnicka), komunikaci uvnitř hudebního uskupení během souhry a zejména na rozvíjení a osvojování přirozené muzikality jednotlivých účastníků. Závěr sobotního večera byl koncipován jako moderovaná „beseda u cimbálu“, kdy se účastníci zapojili do volné hry písní a tanců Strážnicka pod vedením CM Danaj. Součástí workshopu byla návštěva pořadu „Hudecký večer Slávka Volavého“ pořádaný kulturním domem Strážničan, ukázkou tanců strážnický a petrovský danaj, verbuň a třasák, komentovanou přehlídkou strážnických krojů a koncert CM Danaj.

            Výsledek kurzu bude veřejnosti předveden během MFF Strážnice 2020 v rámci pořadu Muzičky (sobota 27. 6. 2020) v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy.