Menu

Muzičky 2011

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici uspořádal ve dnech 5. - 9. října 2011 v pořadí 6. ročník mezinárodní dětské tvůrčí dílny MUZIČKY 2011. Akce se konala v rámci projektu „Dny tradiční kultury" a byla zařazena do seznamu událostí „Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti". Zúčastnily se jí Cimbálová muzika Malý Radhošť ze Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm, Detská l'udová hudba Kornička z Trenčína a muzika Dětského folklorního souboru Formánci ze Základní umělecké školy ve Slatiňanech.

Tvůrčí dílna byla tematicky zaměřena na pochopení kulturní rozmanitosti a na výuku regionálních specifik lidové hudby etnografických oblastí původu tří zúčastněných muzik. V úvodním semináři vedoucí muzik, kteří působili zároveň jako lektoři dílny (Zita Vinklerová, Vladimír Boráň a Stanislava Sejkorová), představili charakteristické znaky hudební kultury jednotlivých oblastí v obecném kulturním kontextu. Následovaly nácviky připravených hudebních úprav v oddělených zkušebnách pod vedením lektorů. Každá muzika měla připravené tři aranže, celkem se tedy nacvičovalo devět skladeb. Lektoři se postupně střídali ve výuce u všech muzik. Jeden z večerů byl věnován volnému společnému muzicírování s lektory i jejich garantem, kdy byl dán prostor i jinému repertoáru, než pouze vyučovaným předlohám.

Získané znalosti a dovednosti prezentovali účastníci dílny na dvou veřejných koncertech. První z nich se konal dne 7. října 2011 v sále Základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou. Koncert zahájili žáci právě ze ZUŠ Veselí nad Moravou, kteří tak přivítali účastníky dětské dílny Muzičky 2011. Po jednotlivých hudebních blocích, při nichž se prezentovaly muziky samostatně, následovalo hudební pásmo představující společně nacvičené úpravy. Druhé, tentokrát časově kratší vystoupení proběhlo v rámci pořadu „Muzicírování na zámku" v neděli 9. října v prostorách koncertního sálu zámku v Uherském Ostrohu. Pořad byl součástí XXI. Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik.

Pro účastníky mezinárodní tvůrčí dílny dětských lidových muzik byl připraven bohatý kulturně-vzdělávací doprovodný program. Muzikanti měli možnost prohlídky expozice hudebních nástrojů lidové hudby v České republice na zámku ve Strážnici, doplněnou odborným výkladem, dále navštívili Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, hrad Buchlov a etnografickou expozici Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Zhlédli také galaprogram s názvem „Prvéj a fčíl", který patřil k vrcholům probíhajícího Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik v Uherském Hradišti.

Během celé akce probíhala fotodokumentace a byly pořízeny videozáznamy obou veřejných koncertů. Zpracované videozáznamy budou poskytnuty vedoucím muzik jako studijní materiál.

Zúčastněné muziky budou mít možnost prezentace výsledků dílny ve stejnojmenném pořadu „Muzičky" před početným publikem v rámci 67. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2012 a 30. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2012.

Strážnice, 13. října 2011, Mgr. Jarmila Vrtalová

 

muzika Dětského folklorního souboru Formánci ze Slatiňan

Dětská ľudová hudba Kornička z Trenčína

 

společné vystoupení v ZUŠ Veselí nad Moravou

vystoupení na zámku v Uherském Ostrohu

vystoupení na zámku v Uherském Ostrohu