Menu

Regionální pracoviště Moravskoslezský kraj: Muzeum Novojičínska

Muzeum Novojičínska je příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, která působí v okrese Nový Jičín, kde slučuje jedenáct  městských muzeí a památníků.

Bližší informace: www.muzeum.novy-jicin.cz

Péče o tradiční lidovou kulturu moravskoslezského kraje

Předchůdcem Městského muzea bylo tzv. Kattauerovo muzeum v Novém Jičíně vytvářené od roku 1849 a založené v roce 1861. Kattauerovo muzeum zaniklo v roce 1875, ale některé sbírky přešly do Městského muzea. Městské muzeum v Novém Jičíně vzniklo usnesením městské rady 21. září 1887. V roce 1905 se stalo Muzeem Kravařska. Po roce 1945 vzniklo Muzeum Novojičínska a v roce 1963 Vlastivědný ústav, sdružující muzea okresu Nový Jičín. Vlastivědný ústav byl přejmenován na Okresní vlastivědné muzeum v roce 1979. Od roku 2003 existuje Muzeum Novojičínska jako krajská instituce Moravskoslezského kraje. Sídlem Muzea Novojičínska je od roku 1945 renesanční Žerotínský zámek v Novém Jičíně.

Muzeum uchovává cennou sbírku renesančních, barokních a moderních obrazů, etnografických sbírek, archeologických nálezů, chladných a palných zbraní, cechovních památek, starého cínu, mincí, pohlednic, fotografií, herbářových rostlin a preparátů vzácných zvířat. Specializací je ojedinělá expozice klobouků a pokrývek hlavy s názvem Nechte na hlavě, která dokumentuje jedinečnou tradici kloboučnické výroby v Novém Jičíně. Expozice Malíři dvou staletí zachycuje výtvarné umění 19. a 1. poloviny 20. století ze sbírek muzea, dějinami města Nového Jičína provede návštěvníka expozice Ve znaku zavinuté střely.