Menu

Regionální pracoviště kraj Vysočina: Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč je regionální institucí zabývající se dokumentací přírodních a historických poměrů na jihozápadní Moravě, zvláště v okolí Třebíče, Moravských Budějovic, Náměště nad Oslavou a Jemnice, je institucí, která byla pověřena funkcí regionálního odborného pracoviště pro kraj Vysočina v naplňování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu.

Bližší informace: http://www.muzeumtr.cz/

Tradiční lidová kultura v Kraji Vysočina

Historie muzea sahá do 90. let 19. století, kdy se mnohé výstavní akce staly mocným impulsem pro český národní život. Poznatky z jubilejní výstavy (1891) inspirovaly k Národopisné (1895), na kterou se český a moravský venkov připravoval v tzv. krajinských výstavách. Sbírky pro ně shromážděné většinou již zůstaly v rukou organizátorů a bylo jen otázkou času, kdy schopné osobnosti zformovaly úsilí institucionálně. Ke shromažďování sbírkových předmětů pro Národopisnou výstavu českoslovanskou (1895, Praha) došlo také na Třebíčsku; před odesláním předmětů do Prahy došlo k jejich vystavení v roce 1894 veřejnosti.

Třebíč v té době proslula nejen jako místo rozvinuté tovární výroby, ale hrála i důležitou roli v kultuře západní Moravy. Krajinskou národopisnou výstavou v r. 1894, jejíž exponáty byly příštího roku v Praze oceněny bronzovou medailí, zahájila Třebíč budování vlastivědného, v tehdejší terminologii krajinského muzea. Po čtyřech letech usilovného snažení byly 6. května 1898 schváleny c. k. moravským místodržitelstvím v Brně stanovy Muzejního spolku, jehož činnost se zaměřila nejen na další shromažďování sbírkových materiálů, ale i na jejich zpřístupňování veřejnosti. Pro nedostatek prostor byly prezentovány až po roce 1928, kdy došlo k jejich instalaci v domě bývalé školy v Hasskově ulici. Ve 30. letech byly převzaty i sbírky zdejšího průmyslového muzea, založeného v roce 1903. Po druhé světové válce bylo muzeum přemístěno do bývalého valdštejnského zámku, kde sídlí dodnes.

Od roku 2010 navíc muzeum užívá opravenou budovu bývalé školy na Kosmákově ulici v Třebíči, která byla přebudována na moderní muzejní depozitář s kancelářemi pro odborné pracovníky.