Menu

Regionální pracoviště Plzeňský kraj: Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech

V první polovině 19. století byly Klatovy administrativním centrem kraje, což umožnilo jejich velký hospodářský rozvoj.  Přestože byly krajské úřady roku 1849 přesunuty do Plzně a Klatovy zůstaly pouze městem okresním,  nastoupené trendy hospodářského rozvoje se nezastavily a umožnily tak růst kulturního a společenského života ve druhé polovině 19. století. Výrazným projevem sílícího kulturního cítění v tomto období bylo založení muzea v Klatovech.

Bližší informace:  www.muzeum.klatovynet.cz

Tradiční lidová kultura v Plzeňském kraji

V počátcích muzea se jeho činnost zaměřovala především na činnost sbírkotvornou, posléze též vědeckou i dokumentační, postupně se pomalu začalo rozvíjet oslovování veřejnosti pomocí výstav  a přednášek. Současné muzeum však již  nemůže být pouze víceméně pasivním sběratelem a předkladatelem hmotných dokladů historie nebo pro veřejnost vzdáleným vědeckým ústavem. Muzeum dnešních dnů musí být, aby jeho existence byla vůbec opodstatněná, živým, aktivním organizmem s co největším důrazem na otevřenost směrem k veřejnosti. Od znovuotevření v roce 1994 tedy klatovské muzeum nabízí návštěvníkům kromě stálé expozice také výstavy tématické z muzejních sbírek nebo výtvarné umělců, jejichž život nebo dílo má vztah ke Klatovům nebo regionu.

V muzeu pracuje kromě knihovnicko informačního oddělení ještě několik odborných úseků, jejichž  úkolem je péče o sbírkový fond muzea a jeho  prezentaci veřejnosti při tématických výstavách. Je to pracoviště historie, etnografie, archeologie  a konzervátorské pracoviště.