Menu

Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století

Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století

Martin Šimša

V současné době publikace není v prodeji.
V případě odborného zájmu je možné si prostřednictvím prohlášení zažádat o metodický výtisk. Elektronickou kopii (sken, foto) vyplněného a podepsaného prohlášení zašlete na adresu info@nulk.cz.
Publikaci lze stejným způsobem získat i v elektronické verzi.

ENGLISH: You can get digital copy, fill out this form. Sign it, scan (take a picture) and send it to email vitezslav.jaros@nulk.cz

Popis

Studium historického oděvu je u nás i v zahraničí většinou koncipováno v intencích dějin módy. Pouze malá část prací se zabývá též vývojem konstrukcí konkrétních oděvních součástek. Většinou se jedná o rozbory dochovaných originálů oděvů, v menší míře též dobových kreseb krejčovských střihů. Jedinečnost tohoto typu pramene spočívá v současném výskytu popisu a kresby konstrukce oděvu, které umožňují sledovat široké spektrum detailů, které jsou z jiných typů pramenů – popisy, ikonografie atd. – většinou nerozpoznatelné. Je až s podivem, že takto důležitý materiál, nezbytný základ srovnávacího studia, byl prozatím publikován pouze v několika ojedinělých studiích.

Předkládaná publikace se snaží tuto citelnou mezeru zaplnit a zpřístupnit odborné veřejnosti v evropském kontextu ojedinělý soubor historických krejčovských střihů z 16. až 18. století. Kritická edice obsahuje téměř dvě stovky kresebných střihových tabulí, které jsou prezentovány fotografií, přepisem textového doprovodu a odborným komentářem. Nechybí český překlad německých textů, slovníček pojmů a rejstřík. Všechny texty mají anglický překlad.

Díky rozboru popisů a konstrukcí střihů, bylo možné přistoupit k rozsáhlé komparaci s dobovými ikonografickými prameny, originálními kusy oděvů a také historickými zprávami. Výsledkem je úvodní stať, která v mnohém opravuje a doplňuje dosavadní názory na vznik a vývoj středoevropského oděvu v 16. až 18. století. Pozornost je věnována především konstrukčnímu vývoji jednotlivých typů oděvních součástek, jako jsou pláště, pláště s rukávy, kabáty, kabátky, kalhoty; sukně s živůtkem, živůtky, šněrovačky a další.

Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, 2. vydání

Obsah:

Úvod
Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století.
EDICE KREJČOVSKÝCH KNIH
Kniha střihů cechu krejčích z Tachova - (1501, 1677) 1804
Kniha střihů cechu krejčích z Těšína - (1564), 1686
Kniha střihů cechu krejčích z Chomutova - 1604
Kniha střihů cechu krejčích ze Starého Města pražského - polovina 18. století
Kniha střihů cechu krejčích z Českého Krumlova - (počátek 17. století) 1704
Kniha střihů cechu krejčích z České Kamenice - polovina 17. století
Kniha střihů cechu krejčích z Frýdlantu - polovina 17. století
Kniha střihů cechu krejčích z Českých Budějovic - (1630, 1681, 1730) 1752
Kniha střihů cechu krejčích z Liberce - 1712
Kniha střihů Jana Josefa Šebestiána Mazaného z Tábora - 1712
Kniha střihů cechu krejčích z Opavy - 1769
Kniha střihů Josefa Slavíka z Plzně - 1797
Překlady
Slovník tkanin
Rejstřík oděvů
Literatura
Vyobrazení v textu

Další informace

Autor

Martin Šimša

Rok vydání

2014

ISBN

978-80-87261-94-1

Počet stran

304