Menu

Hudební nástroje IX. 4. část

Hudební nástroje IX. 4. část

400

Jiří Höhn

Jednoduché aerofony – odborná publikace s přílohou filmového dokumentu

Systematika jednoduchých aerofonů v kontextu literatury a pramenů. Hudba jako lék. Experimentální stavby. Výrobci. Technologie stavby.

Stran: 88

Kategorie: , Štítek:

Popis

Předložená publikace Hudební nástroje IX. 4. část je rozčleněna do pěti hlavních částí. První je obecně formulovaný úvod, kde je stručně popsán současný stav bádání v oboru hudební organologie se zaměřením na zkoumané nástroje a jejich zařazení do systematiky. Druhá část představuje základní typy jednoduchých aerofonů s odkazem na sbírku hudebních nástrojů Národního ústavu lidové kultury. Třetí část, autorsky sepsaná ve spolupráci s Barborou Hrabčíkovou, předkládá výsledky jejího výzkumu aplikace hranových aerofonů (v tomto případě zobcové flétny) jako léčebné pomůcky při léčbě poruchy autistického spektra. Výzkum proběhl v organizaci Za sklem o.s. ve Zlíně v roce 2019. Čtvrtá část je obecnou charakteristikou experimentální stavby a technologických postupů užitých při realizaci rekonstrukcí v rámci tohoto projektu. Poslední část je aplikací teoretických poznatků na reálnou experimentální stavbu zvolených hudebních nástrojů.

Přílohou publikace je filmový dokument vlastní stavby vybraných nástrojů:

a) Vrbová píšťalka bez pístu a s pístem
b) Rákosová píšťalka
c) Kostěná píšťalka
d) Sdružená píšťalka
e) Panova flétna
f) Koncovka
g) Šestidírková píšťalka
h) Fujara
i) Zobcová flétna
j) Klarinet bezový a rákosový
k) Gagelky

Obsah publikace:

 • Projekt Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice
 • Systematika jednoduchých aerofonů v kontextu literatury a pramenů
 • Jednoduché aerofony
 • Hudba jako lék
 • Experimentální stavba
 • Výrobci
 • Technologie stavby
  • vrbové píšťalky s pístem
  • vrbové píšťalky
  • rákosové píšťalky
  • kostěné píšťalky
  • sdružené píšťalky
  • panovy flétny
  • koncovky
  • šestidírkové píšťaly
  • fujary
  • zobcové flétny
  • bezového klarinetu
  • rákosového klarinetu
  • gagelky jednoplátkové
  • gagelky dvouplátkové
  • gagelky
 • Závěr
 • Literatura a prameny
 • Seznam vyobrazení
 • Summary
 • Zusammenfassung
 • Obsah

 

Další informace

Počet stran

88

Autor

Jiří Höhn

ISBN

978-80-88107-49-1

Rok vydání

2022