Menu

LIDOVÁ KULTURA NA MORAVĚ - Vlastivěda moravská (Josef Jančář a kol.)

LIDOVÁ KULTURA NA MORAVĚ - Vlastivěda moravská (Josef Jančář a kol.)

360

Publikace byla vydána ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně jako 10. svazek Nové řady Vlastivědy moravské. Podává komplexní přehled o kultuře a způsobu života zemědělských vesnic na Moravě od 19. století do současnosti. Shrnuje poznatky o národopisných regionech Moravy, o zaměstnání a obživě obyvatel, bydlení, krojích, o duchovním životě a sociálních podmínkách i o folklorních projevech.

Stran: 373

Kategorie: Štítek:

Popis

Obsah:

Předmluva

 1. Etnické a etnografické skupiny a oblasti
  Rajonizace Moravy
  Etnografické oblasti, okrsky, přechodná pásma a jejich obyvatelé
 2. Zaměstnání a obživa
  Tradiční polní hospodářství
  Chov dobytka
  Strava
  Rukodělná výroba
 3. Vesnické sídlo a dům
  Krajina, vesnická zástavba, plužina
  Rolnická usedlost a její stavební vývoj
  Vnitřní dispozice obydlí a jeho vybavení
  Hospodářské, technické a sakrální stavby
  Regionální formy. Péče o lidové stavební tradice
 4. Odívání
  Obrazové a literární prameny
  Typologie oděvních součástek
  Typy a druhy krojů
  Regionální typy krojů
  Kroje ve 20. století
 5. Obřady, obyčeje a zvyky
  Vztahy v obci a v rodině
  Rodinné obyčeje (narození, svatba, pohřeb)
  Výroční obyčeje a obyčeje spjaté se zemědělstvím
  Víra a vědění
 6. Výtvarná kultura
  Obřadní a obyčejové projevy
  Textilní tvorba
  Výtvarné projevy všedních dnů
  Zlidovělá tvorba
 7. Slovesný folklor
  Bádání o slovesném folkloru
  Lidový próza a malé folklorní formy
  Vypravěči a vypravěčské příležitosti
  Dětský folklor
  Lidové divadlo
 8. Hudební folklor
  Bádání o hudebním folkloru
  Písňové druhy a zpěvní příležitosti
  Skladba repertoáru
  Hudební nástroje
  Nástrojová seskupení
 9. Taneční folklor
  Bádání o lidovém tanci
  Typologie lidového tance
  Regionální taneční styly a tanec etnických menšin
  Funkce tance a taneční příležitosti
  Nositelé tanečních tradic
  Tradice a současnost
 10. Nástin vývoje národopisného zájmu na Moravě v datech

Literatura
Zusammenfassung

Další informace

Počet stran

373

Autor

Josef Jančář a kol.

ISBN

80-86156-31-1

Rok vydání

2000