Menu

Hliněné stavitelství na Moravě (Martin Novotný)

Hliněné stavitelství na Moravě (Martin Novotný)

180

Konstrukční způsoby hliněného zdiva u venkovských staveb a jejich evropský kulturně historický kontext.

Předkládaná publikace sumarizuje dosavadní poznatky o tradičním hliněném stavitelství na Moravě, především v oblastech s výskytem nížinného typu lidového domu, a to napříč obory (archeologie, etnologie). Zároveň do problematiky vnáší zcela nový pohled i o konstrukčních způsobech hliněného zdiva, ke kterým se zatím v rámci rozsáhlé mezioborové spolupráce nepodařilo nalézt adekvátní analogie. Morava je tak pozoruhodným historickým územím, jež se ještě do poměrně nedávné minulosti vyznačovalo pestrou variabilitou použitých konstrukčních způsobů řešení historického hliněného zdiva u venkovských staveb. Celá problematika je pak vsazena do širších evropských kulturně historických vazeb. Publikace je zároveň katalogem k unikátní výstavě Hliněné stavitelství na Moravě instalované v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy (Skanzen Strážnice), jejíž jádro představují jedinečné kopie historického hliněného zdiva.

Stran: 133

Kategorie: Štítek:

Popis

Obsah:

Úvod

 1. Dosavadní stav zkoumané problematiky a zvolené metody výzkumu
 2. Pomoravsko-panonský typ lidového domu
 3. Archeologické doklady o používání hlíny jako stavebního materiálu na Moravě a širší středoevropské souvislosti
 4. Hloubené objekty na moravském venkově
 5. Dřevo v konstrukci stěn hliněných staveb
  1. Relikty archaických konstrukčních řešení pracujících se dřevem na Moravě v oblastech s výskytem panonského domu
  2. Historické okolnosti ústupu dřevěných staveb. Na příkladu regionu Hané
 6. Konstrukce stěn hliněných staveb na Moravě (masivní hliněné zdivo)
  1. Monolitické hliněné zdivo
  2. Nabíjená technika
  3. Války na Moravě - použití a terminologie
   1. Nahodilá podoba stavebních částí (dvě možná konstrukční řešení) - vzájemná souvislost s technikami nabíjení a vrstvení hliněných stěn
   2. Opus spicatum a problematika klasovitě kladeného zdiva
  4. Princip klasovitě kladeného zdiva
  5. Vazba tří válků
  6. Konsturkce nároží klasovitých hliněných stěn
  7. Ke genezi klasovitě kladeného zdiva a možné důvody zániku této techniky
 7. Další varianty válkové techniky a širší souvislosti použití amorfních kusů hlíny v konstrukci stěn
 8. Budování hliněných stěn na Moravě ze sušeného staviva
 9. Terminologický slovník k hliněným válkům
 10. Dřevěné stabilizační prvky u hliněných staveb
  1. Konkrétní doklady z terénu
 11. Hliníky, příprava materiálu a výroba staviva
  1. Těžba hlíny a její zpracování
  2. Údržba hliněných objektů
  3. Profesní skupiny
 12. Možnosti uchování tradiční hliněné architektury. Doporučení pro další postup a probíhající výzkum

Závěrečná shrnutí
Použité prameny
Seznam respondentů
Zkratky
Použitá literatura
Summary
Zussammenfassung
Katalogová část

Další informace

Počet stran

133

Autor

Martin Novotný

Rok vydání

2014

ISBN

80-87261-97-6, 978-80-87261-97-2