Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

Martin Šimša, Petra Kalábová a kolektiv Publikace vydaná k 25. výročí otevření strážnického skanzenu. Obsahuje historické popisy jednotlivých objektů, kopie archivních pramenů, soubory map, kresebnou dokumentaci i výsledky etnografického materiálu. Snahou publikace je představit jednotlivé objekty nejen jako výsledek určitého procesu vývoje lidového stavitelství, ale především jako konkrétní životní prostor.

Continue reading

Šedesát let Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici

Historické fotografie s doplňkovým textem a statistické přehledy účinkujících na MFF ve Strážnici v letech 1995-2004. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Continue reading

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu

Dne 11. června 2003 vláda projednala a schválila usnesením č. 571 Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Continue reading

Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky

Publikace obsahu CD a je rozdělena na 4 části: Vliv lidové kultury na politické aktivity a společenský život České republiky Proměny studia lidové kultury a jejího využívání v České republice Folklorní tradice v české hudbě 20. století Ohlasy lidové kultury v českém výtvarném umění 20. století Publikace je poskytnuta bezplatně

Continue reading

Súchovské ludové piesničky (Jan Šumbera)

Josef Hodek – Jan Šumbera Zpěvník písniček od Súchova Neobyčejně cenný dokument nejenom pro poznání kulturního života v jedné obci na poč. 20. stol., ale i hodnotným výtvarným dílem s malbami, opírajícími se o staré kancionály této oblasti. Obsahuje 114 písní s texty a notami. Úprava: barevné výtvarné zpracování navazuje na známé

Continue reading

Putovali hudci (František Hořák)

Paměti cimbálové muziky Slávka Volavého Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Continue reading

Od folkloru k folklorismu – Čechy

Slovník folklorního hnutí v Čechách Alena Vondrušková Druhý díl obsahuje hesla, podávající informace o osobnostech, souborech, muzikách, festivalech, spolcích, institucích, výstavách a časopisech, které se věnují otázkám folklorismu v Čechách. Odborné posouzení: PhDr. Jiřina Langhammerová, Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. Obsahuje – statistické zpracování dotazníkové akce na téma Lidové obyčeje

Continue reading

Lidová kultura na Moravě

Autorský kolektiv: PhDr. Karel Altman, CSc., PhDr. Josef Jančář, CSc., prof. PhDr. Richard Jeřábek, Dr.Sc., PhDr. Alena Jeřábková, PhDr. Jan Krist, PhDr. Alena Křížová, PhD., PhDr. Miroslava Ludvíková, CSc., PhDr. Jitka Matuszková, PhD., PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc., PhDr. Jana Pospíšilová, Mgr. Dagmar Pintířová, PhDr. Marta Šrámková, PhDr. Marta Toncrová, Mgr.

Continue reading

Lidové obyčeje a tradiční slavnosti v současném společenském životě

Statisky. Výsledky dotazníkové akce na území České republiky (1999). Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Continue reading

Sdružení výtvarných umělců moravských

Publikace k výstavě na počest 90. výročí založení spolku.

Continue reading