Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky

Publikace obsahu CD a je rozdělena na 4 části: Vliv lidové kultury na politické aktivity a společenský život České republiky Proměny studia lidové kultury a jejího využívání v České republice Folklorní tradice v české hudbě 20. století Ohlasy lidové kultury v českém výtvarném umění 20. století Publikace je poskytnuta bezplatně

Více

Súchovské ludové piesničky (Jan Šumbera)

Josef Hodek – Jan Šumbera Zpěvník písniček od Súchova Neobyčejně cenný dokument nejenom pro poznání kulturního života v jedné obci na poč. 20. stol., ale i hodnotným výtvarným dílem s malbami, opírajícími se o staré kancionály této oblasti. Obsahuje 114 písní s texty a notami. Úprava: barevné výtvarné zpracování navazuje na známé

Více

Putovali hudci (František Hořák)

Paměti cimbálové muziky Slávka Volavého Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Od folkloru k folklorismu – Čechy

Slovník folklorního hnutí v Čechách Alena Vondrušková Druhý díl obsahuje hesla, podávající informace o osobnostech, souborech, muzikách, festivalech, spolcích, institucích, výstavách a časopisech, které se věnují otázkám folklorismu v Čechách. Odborné posouzení: PhDr. Jiřina Langhammerová, Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. Obsahuje – statistické zpracování dotazníkové akce na téma Lidové obyčeje

Více

Lidová kultura na Moravě

Autorský kolektiv: PhDr. Karel Altman, CSc., PhDr. Josef Jančář, CSc., prof. PhDr. Richard Jeřábek, Dr.Sc., PhDr. Alena Jeřábková, PhDr. Jan Krist, PhDr. Alena Křížová, PhD., PhDr. Miroslava Ludvíková, CSc., PhDr. Jitka Matuszková, PhD., PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc., PhDr. Jana Pospíšilová, Mgr. Dagmar Pintířová, PhDr. Marta Šrámková, PhDr. Marta Toncrová, Mgr.

Více

Lidové obyčeje a tradiční slavnosti v současném společenském životě

Statisky. Výsledky dotazníkové akce na území České republiky (1999). Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Sdružení výtvarných umělců moravských

Publikace k výstavě na počest 90. výročí založení spolku.

Více

Výtvarné umění 18. a 19. století ze sbírek Muzea města Brna

Obrazová publikace Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více

Kde jsme doma (Alena Schauerová a kol.)

Atributy domova v písemném sdělení dětí (A. Schauerová) Imaginativní reprezentace domova u dětí školního věku (J. Švancara) Role barvového testu při výzkumu mentální reprezentace domova (Š. Portešová) Místní a regionální tradice lidové kultury v životě dětí jako perspektivní hodnoty domova (V. Frolcová) Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké

Více

Počátky národopisu na Moravě (Richard Jeřábek)

Antologie prací z let 1786-1884 Překlad z němčiny pořídili PhDr. Jaroslav Kovář, CSc., mgr. Sylvia Stanovská, Dr., a prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc. Publikace je poskytnuta bezplatně pro badatelské či vědecké účely, je neprodejná a nesmí se stát předmětem prodeje. Více informací na info(zavináč)nulk.cz

Více